Kährs träpellets certifierad enligt Sustainable Biomass Program för hållbar biomassa


2020-02-10

Pelletsfabriken, när den var under uppbyggnad.
Bild: Daniel Nestor, Roxx
Pelletsfabriken, när den var under uppbyggnad.

Nu har processen med att certifiera Kährs biobränsle i form av träpellets, enligt Sustainable Biomass Program (SBP), slutförts. Detta innebär att en rigorös process för kontroll av träråvarornas ursprung har implementerats och granskats. Kährs kan nu lämna tredjepartsförsäkran att dess pellets produceras enligt SBP-standarden för minimering av risker för olaglig avverkning och icke hållbart ursprung.

Kährs, som är en tillverkare av premiumgolv, startade sin produktion av träpellets i början av 2019. Kährs hade i årtionden levererat koldioxidneutralt biobränsle, i form av träpulver, till marknaden och beslutade att investera i en mer vidareförädlad och standardiserad energiprodukt - träpellets, från en egen toppmodern anläggning, integrerad med trägolvsfabriken i Nybro, Sverige.

SBP-certifieringen bygger på etablerade certifieringar för hållbart skogsbruk som Forest Stewardship Council (FSC) och Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Kährs var redan certifierat enligt både FSC och PEFC, men behövde genomföra ytterligare riskreducerande aktiviteter, som involverade över 450 leverantörer i mer än 25 länder, för att även efterleva SBPs ramverk.

Certifieringen omfattar produktion av träpellets vid AB Gustaf Kährs träpelletsanläggning i Nybro, inklusive transport till hamnen i Kalmar. Kährs ledningssystem utvärderades för att säkerställa överensstämmelse med de krav som anges i SBP-standarden som till exempel; granskning av produktionsprocesserna; platsbesök vid produktionsanläggningar; granskning av PEFC-system och av den totala leverantörsbasen för trä, för att säkerställa överensstämmelse med SBP-standarden för riskminimering.

I slutet av 2019 genomfördes den slutliga revisionen av certifieringsorganisationen NEPCon.

– Kährs producerar pellets som en biprodukt från sin trägolvsproduktion, främst i Sverige men också i Rumänien. Dessutom görs inköpen av träråvara direkt eller indirekt från 26 länder över hela världen. Det visade sig vara en av de mer komplicerade pelletsproducenterna att SBP-certifiera, säger Rebecka McCarthy Tune, Responsible Sourcing Specialist – EUTR, och Lead auditor på NEPCon i Sverige.
– Vi är imponerade av deras insatser och engagemang för att leva upp till SBP-kraven för certifiering. Det är också spännande att se en helt ny typ av aktör inom marknaden för biomassa − Kährs har startat en modern pelletsanläggning från grunden för att producera pellets enbart av bi-produkter. Dom har lagt ned mycket arbete i alla stadier relaterade till pelletsanläggningen, från utveckling av processer till omfattande riskreducerande åtgärder i leverantörskedjan.

– Kährs gick in i ett helt nytt affärsområde när man startade sin pelletsproduktion och eftersom företaget har höga ambitioner när det gäller hållbarhet var SBP-certifiering viktig för oss och en ambition redan från start. Jag vill tacka teamet som har varit inblandat, framförallt personal på våra produktionsanläggningar i Sverige och Rumänien, som har arbetat otroligt hårt och engagerat under de senaste 12 månaderna för att göra det möjligt, säger Bruce Uhler, Sustainability Manager, Kährs Group.

– Vi arbetar inom många områden i koncernen för att göra vår golvproduktion så hållbar som möjligt. Vårt mål är att ständigt utveckla och optimera vår verksamhet, samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan och med pelletsanläggningen har vi tagit ett viktigt steg. Det faktum att Kährs pelletsprodukter nu finns som ett certifierat, hållbart bränslealternativ på bioenergimarknaden gör mig mycket stolt, säger Johan Magnusson, vd och koncernchef för Kährs Group.Källa: Kährs