SCA höjer priset på kraftliner


2020-02-10


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton. Det nya priset gäller för leveranser från 1 mars 2020.

– Vi ser stark efterfrågan och låga lager i Europa som motiv för prishöjningen, säger Mikael Frölander, marknads- och försäljningsdirektör Kraftliner.Källa: SCA