Stormen Laura fällde 500 000 kubikmeter – ökar risken för granbarkborre


2020-03-19

Följderna av stormen Laura blev som mest omfattande i Kalmar och Blekinge.
Bild: Skogsstyrelsen
Följderna av stormen Laura blev som mest omfattande i Kalmar och Blekinge.

Ungefär 500 000 kubikmeter skog fälldes av stormen Laura, visar de första inventeringarna. Värst drabbade är de områden i södra Sverige som samtidigt är högriskområden för granbarkborre. De stormfällda granarna ökar risken för angrepp ytterligare och måste därför tas omhand.

Skogsstyrelsen och skogsbruket i södra Sverige bedömer att ungefär 500 000 kubikmeter skog fälldes av stormen Laura som drog fram över södra Sverige den 12–13 mars. Värst drabbade är södra Kalmar län och Blekinge län men även delar av Kronoberg, Halland och norra Skåne berörs.

– Det är förhållandevis små skador jämfört med många andra stormar vi haft tidigare år, men eftersom det rör områden som redan är hårt drabbade av granbarkborre är läget ändå allvarligt. Det är viktigt att även enstaka vindfällen av gran som fallit tas omhand för att inte angreppen ska förvärras, säger Mats Carlén, regional skadesamordnare på Skogsstyrelsen.


Liggande träd attraktiva för granbarkborren
Stormen Lauras framfart, tillsammans med tidigare mindre stormar i vinter, gör att det nu ligger spridda skurar av träd på många platser i södra Sverige. Störst skador finns vid hyggeskanter och i anslutning till tidigare avverkad skog.

Liggande träd är mycket attraktiva för granbarkborren. Många vindfällen innebär att granbarkborrarna kan föröka sig i högre utsträckning och då ökar risken för angrepp på stående träd. Enligt de regler som finns i skogsvårdslagen för bekämpning av skadliga insekter måste virket vara ute före 1 juli i södra Sverige. Eftersom de nu drabbade områdena ingår i ett så kallat bekämpningsområde mot granbarkborre får högst 3 kubikmeter vindfällen av gran lämnas kvar inom ett hektar. 


Skogsägare uppmanas ha koll på sin skog
– Skogsägare behöver se över sin skog så snart som möjligt och kontakta virkesköpare i god tid för att de vindfällda granarna ska kunna transporteras bort i tid. Om det är enstaka granar som ligger på otillgängliga platser i skogen kan ett alternativ vara att ta bort barken på träden eftersom det minskar risken för angrepp, säger Mats Carlén.

Att arbeta i stormfälld skog är mycket riskfyllt och kräver både specialkunskaper och komplett utrustning. Skogsstyrelsen rekommenderar därför att aldrig arbeta ensam.


Fördjupande läsning:
Klicka här för att läsa mer om stormskador.
Klicka här för att läsa m
er om bekämpningen av granbarkborre.Källa: Skogsstyrelsen