Södra höjer grantimmerpriserna


2020-09-28

Grantimmer.
Bild: Eijer Andersson
Grantimmer.

Den globala konjunkturen är fortsatt osäker på grund av pandemin, men för sågverksindustrin har marknaden stärkts under sommaren och efterfrågan ökar successivt. Nu meddelar Södra att man höjer priset för grantimmer och sänker priset för bränsleved.

– Att efterfrågan på grantimmer ökar är positivt efter en tid av oro och avmattning. Förutsättningarna för vår produktion i skogen är god och vi har fortsatt högt fokus på de granbarkborreangrepp vi har på medlemsmark, säger Olof Hansson, Affärsområdeschef, Södra Skog.

Tillgången på bränsleved i Sverige och övriga Europa är stor, vilket skapat ett högt lager av bränsleved vid såväl industri som terminal. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt, samt ett högt bränslevedsutfall i avverkningarna till följd av granbarkborreangreppen. 

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 28 september 2020:Källa: Södra