MW Group startar dotterbolag specialiserat på skoglig fjärrananlys


2021-01-11

I analysresultaten kombineras olika datakällor och där igenom får man till exempel en detaljerad bild av beståndet och framkomligheten. Bilden visar även trädens position, diameter och höjd samt terrängduglighet och beståndssegmentering.
Bild: MW Group
I analysresultaten kombineras olika datakällor och där igenom får man till exempel en detaljerad bild av beståndet och framkomligheten. Bilden visar även trädens position, diameter och höjd samt terrängduglighet och beståndssegmentering.

Den nya skogliga informationen innehåller noggranna uppgifter på enskilda träd, terrängförhållanden och skogarnas miljövärden. MW Forest Sense är först i Sverige med att erbjuda en komplett service åt skogsägare med behov av noggrann och bred information om skogsinnehavet. Servicen kan innehålla allt från inhämtning av data till analyser och färdiga beslutsunderlag eller akuta skogsskadeinventeringar.

– Vårt mål är att skapa mervärde från skogarna hållbart och effektivt. Behovet av bättre information är uppenbart. Teknologin och tiden är nu mogen för att ta ett ordentligt kliv när det gäller informationen om våra skogar, säger Sixten Sunabacka, Executive Partner och kundansvarig på MW Forest Sense.

Sixten har en bred erfarenhet inom skogsbruk och skogsindustri. Han har bland annat varit VD för Tornator Oyj, den största privata skogsägaren i Finland och Estland, samt dessförinnan huvudansvarig på UPM för virkesanskaffningen och bolagets skogar. Han har även jobbat för finska regeringen med ansvar för skogsbranschen och bioekonomin.

Skogen är en central del av det svenska näringslivet och utvecklingen av ett hållbart biobaserat samhälle. MW Group AB, vilket Forest Sense är en del av, fokuserar på samhällsviktiga funktioner där skogsbruk och skogsindustri är en viktig del som ett av landets viktigaste bastillgångar. Den är därför viktigt för Sveriges strategiskt finansiella stabilitet.

– Mervärdet från tillförlitlig och detaljerad information realiseras för samhället genom större ekonomisk nytta samt säkerhet när det gäller att mota klimatförändringen och öka mångfalden i skogarna. För skogsägaren realiseras mervärdet både som högre försäljningsintäkter och som lägre skogsvårdskostnader, samtidigt som ägaren allt bättre kan beakta skogens ekologiska värden, fortsätter Sixten.   

Forest Sense har med hjälp av skoglig expertis, bästa tillgängliga flyg- och sensorkunnande samt avancerad analys av mångsidig digital skogligt data, skapat en komplett service till storskogsägare. Analys av skogsdata är något som vår partner Arbonaut är expert på. Det gör att vi tillsammans kan leverera bred och tillförlitligt skoglig information till våra kunder.

– Datainsamling med obemannade flyg för professionellt bruk, kopplat till annan befintligt data och beståndsdata insamlat från marken ger en noggrann bild av hela skogsekosystemet. Vi på Arbonaut är ytterst nöjda med att tillsammans med MW Forest Sense skapa mervärde till kunderna. Vi vill främja hållbart skogsbruk som optimerar skogarnas värde utan att hota vare sig kolsänkor eller biodiversiteten, konstaterar Arbonauts VD Tuomo Kauranne.

MW Forest Sense opererar med avancerade tekniska system och levererar unika beslutsunderlag. Analyserna innehåller information om skogsbestånden, operativa förhållanden samt hållbarhet och skogsskador allt enligt kundens önskemål. MW Forest Sense skräddarsyr fjärrinhämtningen av olika typ av data med lämplig teknologi. Laserskanningens punkttäthet är minst 20 punkter per kvadratmeter, vilket är tio gånger högre, jämfört den nationella skanningens mål. Genom samtidig inhämtning med olika sensorer och sammanställning av data garanteras hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

– Under sommaren 2020 påbörjade vi en planering av Jokkmokks Allmännings skogar på totalt över 80 000 hektar och i år är vårt mål en mångfaldig areal i Sverige. Våra tjänster sträcker sig från en kontinuerlig uppföljning av skogarnas utveckling till fokuserade specialuppdrag, allt från tillväxtuppskattning genom upprepad datainhämtning till snabbuppskattning av olika skogsskador, berättar Sixten.Källa: MW Group