598 miljoner i vinstdelning och uttalande om taxonomin på Södras stämma


2021-06-01

Lena Ek på Södras digitala stämma och sändning av stämman från Skövde.
Bild: Södra
Lena Ek på Södras digitala stämma och sändning av stämman från Skövde.

Under tisdagen beslutade Södras årsstämma om en vinstdelning på 598 miljoner kronor till medlemmarna. Lena Ek omvaldes som styrelsens ordförande och ett uttalande gällande taxonomiförordningen antogs.

Den 1 juni beslutade Södras årsstämma att godkänna styrelsens förslag om en vinstdelning på 598 miljoner kronor (1 068) till medlemmarna, vilket motsvarar 80 procent av resultatet före skatt. Rörelseresultat för 2020 var 891 miljoner kronor (2 582).

– 2020 var ett utmanande år för oss och våra skogsägande medlemmar. Men trots det, står Södra starkt. Som ekonomisk förening står alltid skogsgårdens ekonomi i centrum och det är viktigt att medlemmarna får ta del av förädlingsvinsten. Inte minst i dessa tider. Därför är det glädjande att stämman fattade beslut om så stor vinstdelning, säger Lena Ek, ordförande i Södra. 

Vinstdelningen består av utdelning på virkesleveranser med åtta procent (411 miljoner kronor), utdelning på insatskapital med två procent (98 miljoner kronor) och insatsemission med fem procent (89 miljoner kronor).

Även i år hölls stämman digitalt och 200 fullmäktige i stämman var utspridda på tolv platser runt om i södra Sverige. Totalt behandlades åtta olika motioner och även dessa hanterades digitalt. Alla nio stämmovalda ledamöter omvaldes med en mandattid på ett år.


Uttalande om taxonomin
Stämman beslutade också att anta ett uttalande om EU:s förslag till taxonomiförordningen. Uttalandet ska skickas till EU-kommissionen. Det kommer bland annat uppmana kommissionen att ta hänsyn till olika medlemsländers variation i skogsbruk och växtlighet samt att ta bort förslag om detaljerade krav som sträcker sig ända ned på gårdsnivå. Dessa riskerar att skada den svenska familjeskogsbruket och – i förlängningen – klimatomställningen och biodiversiteten, menar Södras stämma.

– Vi välkomnar att upptag och utsläpp av CO2 mäts inom den skogliga sektorn. Men det bör rapporteras och övervakas på nationell nivå. En av EU:s principer handlar om subsidiaritet, det vill säga beslut ska fattas där det är mest effektivt och gör mest nytta. Vi vill därför att kommissionen ska sätta mål för varje enskilt medlemsland – inte för varje enskild skogsägare, säger Södras ordförande Lena Ek.


Källa: Södra