Detta är vanligaste orsaken till att skogsbränder startar


2021-06-09

Den vanligaste orsaken till skogsbränderna är det mänskliga beteendet, enligt statistik från MSB.
Bild: MSB
Den vanligaste orsaken till skogsbränderna är det mänskliga beteendet, enligt statistik från MSB.

Stefan Andersson på MSB:s enhet för naturolyckor och beslutsstödsystem.
Bild: Melker Dahlstrand
Stefan Andersson på MSB:s enhet för naturolyckor och beslutsstödsystem.

Enligt statistik från räddningstjänstens inrapportering av insatser till MSB genomfördes 2 600 insatser till skogsbränder under 2020. Den vanligaste orsaken till bränderna var det mänskliga beteendet.

Under 2020 larmades räddningstjänst ut till 2 600 skogsbränder, jämfört med 2 753 (2019) och 4 451 (2018). Statistiken bygger på räddningstjänstens insatser till bränder och brandtillbud i skog eller trädbevuxen mark som inträffat under 2020.


50 procent av bränderna orsakas av människan
Närmare 50 procent av skogsbränderna 2020 startade enligt räddningstjänstens bedömning på grund av det mänskliga beteendet.

– Vi kan utifrån statistiken se att den vanligaste orsaken till skogsbränder är det mänskliga beteendet. Det kan exempelvis vara att man inte släckt en eld ordentligt efter sig eller att man eldat på en plats nära torr vegetation, säger Stefan Andersson på MSB:s enhet för naturolyckor och beslutsstödsystem.


Antal skogsbränder per län under 2020
Tabell med län och antal insatser till skogsbränder 2020.

Län

Antal insatser

Blekinge

46

Dalarna

117

Gotland

6

Gävleborg

112

Halland

43

Jämtland

63

Jönköping

75

Kalmar

125

Kronoberg

55

Norrbotten

52

Skåne

141

Stockholm

702

Södermanland

89

Uppsala

105

Värmland

106

Västerbotten

45

Västernorrland

80

Västmanland

42

Västra Götaland

379

Örebro

69

Östergötland

148Det här kan du göra för att minska risken att starta bränder 
• Håll koll på brandrisken och om det råder eldningsförbud. Ta hjälp av appen Brandrisk ute – mer information om eldningsförbud finner du på kommunens eller länsstyrelsens webbplats.
• Är brandrisken hög? Välj andra alternativ till att elda eller grilla.
• Välj en säker plats om du tänkt elda – en fast grillplats eller ett underlag av grus eller sand.
• Elda inte om det blåser mycket.
• Se till att det finns vatten att släcka med – och se till att släcka ordentligt efter dig.


Källa: MSB