Skoglig upptäckt kastar nytt ljus över hur luftföroreningar omvandlas i atmosfären


2019-02-01

Forskarna har tittat särskilt på hur den atmosfäriska partikelbildningen från så kallade terpener - ämnen som avges från till exempel skog - påverkas av andra luftföroreningar.
Bild: Pixabay
Forskarna har tittat särskilt på hur den atmosfäriska partikelbildningen från så kallade terpener - ämnen som avges från till exempel skog - påverkas av andra luftföroreningar.

Omfattande forskningssamarbete mellan forskare i Tyskland, England och Sverige har bidragit till ett helt nytt angreppssätt vid studier av partikelbildning i atmosfären. Särskilt fokus har legat på ämnen som avges från bland annat skog. Upptäckten av hur luftföroreningar interagerar med varandra påverkar bland annat klimatmodellering. Studien är publicerad i tidskriften Nature.

– Genom att studera blandningar av olika luftföroreningar med modern masspektrometri har vi kunnat visa att de metoder som tidigare har använts i modellering har stora brister, säger Mattias Hallquist, professor vid Göteborgs universitet.

Upptäckten är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan ett forskningscentrum i tyska Jülich, University of Manchester, Göteborgs universitet, Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet och flera andra internationella forskarlag. Forskarna har tittat särskilt på hur den atmosfäriska partikelbildningen från så kallade terpener - ämnen som avges från till exempel skog - påverkas av andra luftföroreningar.

– Vanligtvis tror man att ju fler ämnen man blandar ihop desto mer partiklar får man. Men det visade sig att beroende på vilka ämnen man blandar så kan man till och med få en signifikant minskning av partikelbildningen, säger Åsa Hallquist, senior forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Effekten illustrerades också genom den globala atmosfärkemiska modellen EMEP där man tydligt kunde se en minskad effekt på partikelbildningen genom blandning av två olika typer av terpener, jämfört med det totala bidraget från enskilda ämnen.

– Med den här nya kunskapen kommer vi kunna studera även hur andra ämnen reagerar sinsemellan i olika miljöer. Förhoppningsvis kommer det leda fram till skarpare beräkningar av framtida partikelpåverkan på klimat och luftkvalitet, säger David Simpson, professor vid Chalmers.


Här kan du läsa mer av Secondary organic aerosol reduced by mixture of atmospheric vapours!

Länk till artikel: https://www.nature.com/articles/s41586-018-0871-y

Länk till Nature news, som ger ett kortfattat populärvetenskapligt perspektiv på studien https://www.nature.com/articles/d41586-019-00263-1
Källa: Göteborgs Universitet


Skriv ut

Mest lästa
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se