Stora Enso säger upp 340 personer


2021-08-31

Stora Enso har slutfört MBL-förhandlingarna gällande nedstängningen av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden. 340 personer kommer att sägas upp. Cirka 25 procent av dessa uppsägningar kan hanteras genom pensionsavtal. 100 personer har redan hittat nytt arbete inom Stora Enso eller hos en extern arbetsgivare. Merparten av de anställda kommer att lämna under november.

I april 2021 tillkännagav Stora Enso planer på en permanent nedstängning av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden på grund av den vikande pappersmarknaden. Som ett resultat av förhandlingarna gällande anläggningen i Kvarnsveden kommer massa- och pappersproduktionen att stängas ned permanent den 30 september 2021. Kundservicecentret i Kvarnsveden kommer att stängas ned senast den 31 december 2021. Energiproduktionen kommer att fortsätta vara i drift, dock endast för att producera fjärrvärme och för att värma upp byggnader på anläggningen.

När planerna på nedstängning presenterades i april i år beräknades det att som mest 440 medarbetare skulle påverkas. Till följd av förhandlingarna kommer 340 personer att sägas upp. Cirka 25 procent av dessa uppsägningar kan hanteras genom pensionsavtal och 100 personer har redan hittat nytt arbete inom Stora Enso eller hos en extern arbetsgivare. Detta inkluderar medarbetare som kommer att arbeta med den fortsatta energiproduktionen.’Merparten av de anställda kommer att lämna under november.

Stora Enso erbjuder individuellt omställningsstöd till de berörda medarbetarna. Detta omfattar bland annat ekonomiskt stöd för utbildning och flytt vid arbete på annan ort. Medarbetare som vill starta eget företag kommer också att erbjudas ekonomiskt stöd. Stora Enso samarbetar med Borlänge kommun och andra lokala och regionala aktörer genom olika aktiviteter, exempelvis jobbmässor.

Stora Enso har påbörjat ett arbete för att hitta framtida affärsmöjligheter för anläggningen i Kvarnsveden. Processen sker i samarbete med Borlänge kommun och andra regionala och nationella intressenter. Anläggningen i Kvarnsveden har stor potential för framtida användning, en stark industriell infrastruktur, järnvägsförbindelse till Göteborgs hamn, samt anslutning till det statliga elnätet med tillgång till energi och vatten.

Stora Enso fortsätter att producera superkalandrerat papper (SC) i belgiska Langerbrugge och tyska Maxau, samt förbättrat tidningspapper i finska Anjala.


Källa: Stora Enso


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se