Stora negativa effekter av skadad ungskog i norr


2021-06-10

En ny analys visar att skogstillväxten och framtida avverkningsmöjligheter blir 20 procent lägre än tidigare beräknat om inget görs åt de omfattande skadorna i ungskogen i de fyra länen i norra Sverige. Frågan tas upp på ett seminarium 18/6, som är öppet för hela skogssektorn, beslutsfattare och medier.

Nya analyser gjorda av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att skogsskadorna innebär stora effekter ifråga om tillväxt i Sveriges fyra nordligaste län. Betesskador av älg har störst betydelse men svampangrepp av törskate sänker också tillväxten.

– De påvisade effekterna av multiskadad skog riskerar att bli enorma. Förutom att skogsägare drabbas ekonomiskt av skadorna äventyras råvaruförsörjningen till massabruk och sågverk i norra Sverige. Det får direkt följder för arbetstillfällen och samhällsekonomi, säger Tobias Gramner, projektledare för Multiskadad ungskog i norra Sverige.Källa: Skogsstyrelsen


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se