Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje


2019-10-22

Fastighet Sika 4:23.
Bild: Sveaskog
Fastighet Sika 4:23.

Karta Fastighet Sika 4:23.
Bild: Sveaskog
Karta Fastighet Sika 4:23.

Sören Åhlund, fastighetsansvarig Sveaskog.
Bild: Sveaskog
Sören Åhlund, fastighetsansvarig Sveaskog.

Sveaskog avyttrar delar av skogsegendomen Sika 4:23 vid Solsjön i Norrtälje kommun. Egendomen omfattar totalt 205 hektar och består av ett skogsbestånd dominerat av tall och gran. Den produktiva skogsmarken uppgår till 190 hektar. Prisidé 23 miljoner kronor.

Söder om Norrtälje vid Solsjön ligger skogsegendomen Sika 4:23. En virkesrik egendom om 205 hektar med ett unikt läge. Egendomen gränsar mot väg och är väl arronderad i ett skifte. Skogsbestånden domineras av tall och gran och en stor andel av virkesförrådet ligger i åldersklasser som håller hög årlig virkesproduktion.

Den produktiva skogsmarken är 190 hektar med cirka 36 053 skogskubikmeter i virkesförråd enligt skogsbruksplanen och en årlig tillväxt om cirka 1 495 skogskubikmeter. Egendomen omfattar fina områden för jakt och fiske och både jakt- samt fiskerätt medföljer försäljningen, säger Sören Åhlund, fastighetsansvarig på Sveaskog.

Försäljningen sker inom det så kallade "markförsäljningsprogrammet", ett uppdrag Sveaskog har fått från riksdagen och som syftar till att stärka det enskilda skogsbruket. Försäljningen av markområden kommer pågå till dess att tio procent av den areal Sveaskog hade 2002, vid bolagets bildande, är såld.


Prisidé: 23 000 000 kr.
Anbudstiden utgår 2019-11-04.

Klicka här för att se fler försäljningsprospekt från Sveaskog.Källa: Sveaskog


Skriv ut

Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se