2023-11-27 Seminarium: EU och skogen – en uppdatering med fokus på implementeringen


2023-11-17

Bild:KSLA

Ett stort antal rättsakter som berör skogen och skogsbruket i Sverige har nyligen beslutats av EU eller befinner sig i slutet av beslutsprocessen. Det handlar om skogen som kolsänka, förnyelsebar energi, naturrestaurering, importrestriktioner för varor vars produktion orsakat skogsskövling, skogsövervakning m m. Vad innebär rättsakterna för skog och skogsbruk i Sverige? Kan vi vänta oss ett samlat grepp och kommer vi att kunna följa genomförandeprocessen? Hur blev de slutliga besluten? Vad kommer de att innebära för den svenska skogen? Vilka tekniska detaljer eller andra frågor återstår att konkretisera? Hur kommer implementeringen i Sverige att gå till?

KSLA har under de senaste tre åren följt beslutsprocessen för de viktigaste rättsakterna och gjort inspel till EU-kommissionens öppna samråd. Vi har markerat att vi delar målsättningarna både när det gäller skydd av klimat och biologisk mångfald samt att vi har förståelse för att bindande lagstiftning behövs för att EU ska kunna leva upp till sina åtaganden enligt FN-konventionerna om klimat och biologisk mångfald. Men vi har också framfört kritiska synpunkter på att det vetenskapliga underlaget varit för snävt och inte tagit tillräcklig hänsyn till de stora variationerna mellan olika länders skogstyper inom EU. Flera av rapporterna som utgjort underlag har dessutom varit interna rapporter som inte utsatts för öppen granskning.

Vid seminariet belyser vi dessa frågor och försöker ge en samlad bild av de viktigaste rättsakterna. Representanter för Regeringskansliet och berörda myndigheter samt miljömålsberedningen medverkar. Finska regeringstjänstemän har bjudits in för att ge en beskrivning av hur de, med liknande skogliga förutsättningar, genomför rättsakterna. Några av KSLA:s ledamöter som varit med i arbetet med olika inspel lyfter aspekter som är relevanta för genomförandet. Seminariet avslutas med en politikerpanel.

TID & PLATS
Den 27 november 2023 kl 09.30–12.30 på På Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B i Stockholm, och Zoom. (T: Odenplan eller Rådmansgatan.)


Källa: KSLA


Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästaTole Verktyg

Baxi

Bamseprodukter

bamseprodukter-skyddaklader

Markusson360 grader skog


Industrinät

Skogshubben

Interagro Side
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se