Caldaro stödjer UN Global Compact


2019-04-08

Claudio Talamo, vd för Caldaro.
Bild: Caldaro
Claudio Talamo, vd för Caldaro.

Joystick från Caldaro, som är ett av de första företagen i branschen som undertecknat UN Global Compact.
Bild: Caldaro
Joystick från Caldaro, som är ett av de första företagen i branschen som undertecknat UN Global Compact.

Joysticktillverkaren Caldaro är ett av de första företagen i sin bransch som undertecknat UN Global Compact, världens största ramverk för frivilliga initiativ för hållbarhetsarbete.
– Vi alla ska bidra med vad vi kan, säger Claudio Talamo, vd för Caldaro.

– Nu får det arbete vi redan lägger ner på de här frågorna en helt annan tyngd. Samarbetet ger oss också ett stöd i vårt fortsatta engagemang och lärande, säger Claudio Talamo, vd för Caldaro.

Totalt har 10 000 företag och 4 000 organisationer i 162 länder skrivit under ramverkets tio principer som handlar om respekt för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöarbete och anti-korruption.

– För oss är det helt naturligt att delta eftersom vi sätter hållbarhetsfrågor högt upp på vår agenda, bland annat har vi redan flera ISO-certifieringar. Dessutom är det stimulerande att bli en del av en global rörelse, där de flesta av våra globala kunder också är engagerade, och känna att vi tillsammans utgör en stark kraft för framtiden, säger Claudio Talamo.

FN:s hållbarhetsarbete pågår på bred front och omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga mål. En av målbilderna har formulerats i Agenda 2030, som undertecknats av FN:s samtliga medlemsländer. 169 globala mål ska vara uppnådda före år 2030. Målen utgör även delar av Caldaros bidrag.

– Hållbarhetsfrågor som rör hela världen kan verka stora och svåra, men det handlar om att vi alla ska bidra med vad vi kan i vår vardag. Ett enkelt exempel är att vi arbetar för att få ner vårt CO2-avtryck mätt i kilo koldioxid per besökt kund.

Ett annat exempel är att Caldaros nyligen fattat beslut om att byta leverantör av en komponent till deras marina reglage.

– Det finns ett undantag för användande av bly i lödningar i RoHS-direktivet för marina produkter, något vi anser är helt omotiverat. Vår nya leverantör garanterar blyfria lödningar, säger vd Claudio Talamo.

Caldaro arbetar enligt REACH-förordningen och har även ett djupt engagemang i att säkerställa etiskt ursprung av mineraler som används i deras produkter, i överensstämmelse med Dodd-Frank Wall Street Reform och Consumer Protection Act of 2010. Huvudkontorets placering i en certifierad GreenBuilding i Stockholm är ett annat exempel på Caldaros arbete med globala mål på lokal nivå.

Könsfördelningen i företaget i jämnt fördelad, hälften kvinnor och hälften män. Dessutom har bolaget flyttat hem stora delar av tillverkningen till Sverige. Det skapar svenska arbetstillfällen samtidigt som de nordiska kunderna erbjuds närproducerade produkter med mindre klimatpåverkan.

– Vi är tacksamma för certifieringarna och målformuleringarna i UN Global Compact. De hjälper oss att integrera hållbarhetsarbete i affärsprocesser och ledningssystem, samt att leverera produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar samtidigt som vi är med och skapar en bättre värld, säger Claudio Talamo.
Källa: Caldaro AB

Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästaTole Verktyg

riga-wood_360x250


Markusson
Industrinät

svenssonmaskin

Skogshubben
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se