Förbud för fastvolym via toppformtalsmatriser från 1 aug 2023


2022-05-25

Ingela Ekebro, vd Biometria.
Bild: Jonas Clefström
Ingela Ekebro, vd Biometria.

Skogsstyrelsen, tillsynsmyndighet för virkesmätningslagen, har utfärdat ett förbud från 1 augusti 2023 för ersättningsgrundande volymbestämning där toppformtalsmatriser ingår. Datumet är satt i enlighet med Biometrias beslutade tidplan för utfasning.

– Vi ser positivt på Skogsstyrelsens beslut och kommer nu i samverkan med mätramsleverantörer och mätplatsägare verka för att alla mätplatser ska klara det nya lagkravet innan förbudet träder i kraft. För att tidplanen för utfasningen ska hålla behöver mätplatsägare ha beställt uppgradering av funktionalitet eller ny mätram senast 31 december 2022, säger Ingela Ekebro, vd för Biometria.

Sågbara sortiment handlas i måttslagen fastvolym under bark (stockens hela volym, m3fub) eller toppmätt volym (toppcylindervolymen, m3to). Vid stockmätning av fastvolym i mätramar mäts ofta endast längd och toppdiameter varefter fastvolymen beräknas med hjälp av toppformtalsmatriser (matrisfub). Matriserna ger, sett över större virkesmängder, inga systematiska fel men enskilda partier har visat sig kunna avvika så att virkesmätningslagens krav inte klaras. Biometria har därför under ett par år arbetat tillsammans med mätramsleverantörer och mätplatsägare för att kunna fasa ut toppformtalsmatriserna och ersätta dem med topprotmätning i mätramarna (mätramsfub).

– Våra tester visar att i princip alla mätramar som finns på de svenska sågverken nu kan klara det nya sättet att mäta. Arbetet som skulle ha varit klart i år har försenats på grund av pandemin med påföljande komponentbrist och de restriktioner som funnits ute hos mätplatsägare. Nu behöver vi ta gemensamt ansvar mellan Biometria, mätplatsägare och mätramsleverantörer och tillse att vi följer den reviderade tidplanen och gör de åtgärder som krävs för att fasa ut matrisfub senast 31 juli 2023, säger Ingela Ekebro.

Även mätning som avser tillägg och avdrag till grundprislistan igår i den ersättningsgrundande volymbestämningen.


Källa: Biometra

Skriv ut


Mest lästaDasa

Tole VerktygUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se