Forsen projektleder förstudie när Setra Malå bygger ny maskinpark


2022-04-21

Setra investerar 400 miljoner vid enheten i Malå. Marlene Bergström, platschef Malå, med kollega.
Bild: Setra
Setra investerar 400 miljoner vid enheten i Malå. Marlene Bergström, platschef Malå, med kollega.

Träindustriföretaget Setra investerar 400 miljoner vid enheten i Malå för att fördubbla produktionen till 350 000 kubikmeter per år. Forsen svarar för projektledning vid förstudie och framtagning av bygglovshandlingar.

Setras anläggning i Malå, som sågar och förädlar trä, kommer få en ny maskinpark och tre nya maskinhallar, varav en är 10 x 90 meter. Man bygger ett nytt timmerintag, en ny såglinje, ett uppdaterat justerverk och ny torkanläggning. Detta kommer att effektivisera produktionen och samtidigt ge ett lägre klimatavtryck.

– En av utmaningarna är att produktionen inte får stå stilla under bygget. Den nya såglinjen byggs nämligen väldigt nära den gamla som är igång, säger Nils Larsson, projektledare på Forsen i Umeå.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. De förädlar skogsråvara från senvuxen norrländsk fura till exempelvis limträ, hyvlat trä och KL-trä. De säljer även bioprodukter såsom bark, flis och spån. Setra har två förädlingsenheter och sju sågverk där Malå är en av dem.

– Samarbetet med Forsen fungerar bra. De hjälper oss i ett initialt skede med utredningar, geomätningar och bygglovshandlingar så vi snabbt kan komma igång och bygga på ett bra sätt. Det underlättar för oss och det är bekvämt att ha någon i krokarna, säger Marlene Bergström, platschef Malå.

Anläggningen byggs i etapper, och såglinjen beräknas kunna tas i drift hösten 2024.


Källa: Setra

Skriv ut


Mest lästaTole VerktygUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se