Historiskt stor utdelning till Landshypoteks ägare – jord- och skogsbrukare i hela landet


2023-03-15

Bild: Jordbrukslandskap vintertid

Strategin för tillväxt i jord- och skogsbrukarnas bank bär frukt för kunderna som äger Landshypotek. Styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår en rekordstor utdelning på 180 miljoner kronor. Utdelningen går till kunderna i Landshypotek Bank som lånar till jord- och skogsfastigheter. Beslutet tas på föreningsstämman den 20 april med planerad utbetalning under våren.

Landshypoteks historiskt starka utdelning är ett resultat av att banken under det gångna året fortsatt sin tillväxtresa. Inom utlåningen till jord och skog förstärkte Landshypotek sin ledande position genom att växa snabbare än marknaden och ökade därmed sin marknadsandel. Inom bolån har Landshypotek under flera år varit en av de snabbast växande utmanarna på marknaden och växte rekordartat under 2022. Bankens ökade volymer ger både ökat räntenetto och skapar kostnadseffektivitet, vilket ger det överskott som leder till årets utdelning till jord- och skogsbrukskunderna. Med utdelningen bidrar Landshypotek till svenska jord- och skogsbrukares möjligheter att utveckla och växa sina företag och gårdar.

– Den historiskt stora utdelningen är en bekräftelse på styrkan i vår banks strategi för tillväxt. Vi gör finansiellt det främsta året någonsin i vår bank och vi som ägare föreslår vår största utdelning någonsin. Vi har stärkt positionen som den ledande banken för jord- och skogsägare, attraherat allt fler villaägare och välkomnat många nya sparkunder genom ökad synlighet och konkurrenskraftiga villkor på en stundtals orolig och oförutsägbar marknad. Utdelningsförslaget är verkligen ett styrkebesked för vår strategi och vår modell för medlemsutdelning, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek Banks vinst återinvesteras i verksamheten, stärker kapitalet och delas ut till ägarna; dvs kunder som lånar till sina jord- och skogsfastigheter, är organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening, Landshypotek Ekonomisk Förening, och gemensamt äger Landshypotek Bank. Med utgångspunkt i Landshypotek Banks starka resultat för 2022 föreslår styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening att 180 miljoner kronor delas ut till dessa medlemmar. Det motsvarar 9 procent på varje medlems ekonomiska insats i föreningen. Förra året var utdelningen på 157 miljoner kronor, motsvarande 8 procent på medlemsinsatsen.

– Vår strategi bygger på att fler kunder använder den bank vi redan har byggt upp med fokus på bottenlån samt inlåning. Utlåningen till jord- och skogsägare är grunden för och kärnan i Landshypotek, men vi växer snabbare än marknaden också inom bolån och sparande. Bredden gör att vi är stabilare och får kraft i att fortsätta bygga en ännu bättre bank, samt säkrar en fin utdelning till våra jord- och skogsägare i hela Sverige, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.  

Förslaget på utdelning presenteras på Landshypoteks stora medlemsmöten, årets Regionmöten som arrangeras på elva platser runt om i landet. På regionmötena samlas medlemmar över hela landet för att diskutera aktuella frågor inom föreningen och lantbruket. Utdelningsbeslutet tas på föreningsstämman den 20 april.

Cirkulär modell för jord- och skogsbrukare över hela landet

Landshypoteks utdelning är en del av en cirkulär ekonomi, där kunderna står för en egen insats och får del av vinsten, och unik på marknaden.

Landshypotek Bank ägs av de cirka 35 500 kunderna över hela Sverige som lånar till jord- och skogsbruksfastigheter. Med lånet från Landshypotek Bank blir kunden också medlem i den ekonomiska förening som äger banken. Utifrån medlemmens insats i föreningen och det resultat som banken gör får medlemmen sedan en utdelning. Medlemmarnas totala insatser i egna kapitalet uppgår till cirka 2 miljarder kronor. De senaste tio åren har Landshypotek Ekonomisk Förening totalt delat ut 1,5 miljarder kronor till medlemmarna.

Källa: Landshypotek bank


Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästa
Tole Verktyg

Markusson360 grader skog


Industrinät

svenssonmaskin

Skogshubben

Interagro Side
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se