Ludvig & Co satsar inom skogssegmentet


2022-01-21

Fredrik Backman VD på Ludvig & Co.
Bild: Ludvig & Co
Fredrik Backman VD på Ludvig & Co.

Hanna Glöd, ny chef för tjänsteområde skoglig rådgivning.
Bild: Ludvig & Co
Hanna Glöd, ny chef för tjänsteområde skoglig rådgivning.

Peter Calderon, Affärsområdeschef Ludvig & Co Fastighetsförmedling.
Bild: Ludvig & Co
Peter Calderon, Affärsområdeschef Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Fastighetsmarknaden för skog och gårdar är glödhet. Pandemin har också banat väg för ett ökat intresse för att äga mark & bosätta sig på landsbygden. I denna veva har den nya fastighetsmäklarlagen trätt i kraft som ställer helt nya krav på fastighetsmäklarbolagen i frågan om att agera opartiskt gällande sidoverksamhet. Förmedlare av skog- och lantbruksfastigheter påverkas mest då själva förmedlingen är komplex och kräver djup kompetens inom fastighets-, lantbruks- och skogsfrågor. Som marknadsledande aktör har Ludvig & Co därför som första företag tagit stora steg för att anpassa sin verksamhet.

För att förhålla sig till de nya reglerna och samtidigt fortsätta erbjuda ett brett utbud har Ludvig & Co valt att etablera ett nytt affärsområde för fastighetsförmedlingen som drivs i ett eget aktiebolag. Här samlas mäklare och mäklarassistenter under ledarskap av affärsområdeschef Peter Calderon samt en dedikerad chefslinje med regionala affärsområdeschefer. Peter ingår i Ludvig & Cos företagsledning, och tillträdde sin tjänst den 1 december 2021.

Som en extra satsning på skogssegmentet sätter man dessutom fokus på den skogliga rådgivningen genom inrättande av ett eget tjänsteområde som ska samverka med affärsområde fastighetsförmedling. Hanna Glöd är ny chef för tjänsteområde skoglig rådgivning.

– För oss på Ludvig & Co har det varit en självklarhet att utvecklas i takt med branschens och lagstiftarens krav och därför har vi i denna fråga tagit hjälp av branschens vassaste jurister att tolka den nya mäklarlagen. Vi ser att detta är rätt väg att gå och är övertygade om att fler mycket snart kommer behöva genomgå samma resa som vi nu gör. Vi ska alltid ligga i framkant och på så sätt visa vägen, säger Fredrik Backman VD på Ludvig & Co.

Navet är de lokala kontoren över hela landet
Ludvig & Co:s lokala närvaro i form av 130 lokalkontor över landet kommer fortsatt att vara navet och ett starkt samarbete mellan de två bolagen är en självklarhet. Denna lösning gör att Ludvig & Co även fortsättningsvis kan erbjuda kunden alla de tjänster som efterfrågas vid överlåtelse av lantbruksfastighet.

– Vi vill även framgent vara det självklara förstahandsvalet för våra kunder och då gäller det att kunna erbjuda allt det de behöver under ett tak. Så med vår 100-åriga historia i ryggen har vi nu tagit ett nytt steg för att möta våra kunders befintliga och framtida behov, säger Peter Calderon, Affärsområdeschef Ludvig & Co Fastighetsförmedling.


Förmedling av jord- och skogsfastigheter - ett komplext arbete
Förmedling av lantbruksfastigheter är en mycket avancerad form av fastighetsförmedling såväl vid ”vanliga” förmedlingar som vid generationsskiften (när överlåtelsen sker inom familjen) och större transaktioner som av exempelvis förmedling av bolagsskog. Det gör att det ofta behövs ett team för att kunna hantera förmedlingen. Därför arbetar fastighetsmäklare på Ludvig & Co ofta nära skogliga rådgivare, jurister, ekonomer och affärsrådgivare vars kompetens är nödvändig. Ofta behövs också skattekompetens och kunskap inom fastighetsrätt av olika slag.

– Skog och mark har fått ett större intresse och förutom just intresset att äga mark ser fler det som en långsiktig investering. Det gör att nya intressenter söker sig till den gröna fastighetsmarknaden. För oss har det alltid varit viktigt att kunna möta upp med en bred kompetens för att skapa trygghet i förmedlingen. Det är få företag som kan göra det idag och därför värnar vi om vår bredd. Genom att göra denna förändring är vi säkra på att vi kan möta kundernas behov, att vi fortsätter erbjuda medarbetare en stimulerande vardag och dessutom håller oss till den nya lagstiftningen, avslutar Peter Calderon.


Källa: Ludvig & Co

Skriv ut


Mest lästaDasa

Tole Verktyg
mekwood
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se