Metsä Group stärker sin virkesanskaffning i Finland


2021-09-21

Bild: Metsä Group

Metsä Group grundar ett nytt virkesanskaffningsdistrikt i Kajana från första januari 2023. Grundandet av ett nytt anskaffningsdistrikt är ett led i förberedelserna för ordnandet av virkesförsörjningen till Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi.

Den bioproduktfabrik som byggs i Kemi kommer att starta under årets tredje kvartal 2023. Bioproduktfabriken använder årligen 4,5 miljoner kubikmeter mera virke än den nuvarande massafabriken, dvs. sammanlagt 7,6 miljoner kubikmeter barr- och lövträdsmassaved.

– Vår virkesanskaffning i Finland ökar betydligt och det påverkar organiseringen av både inköp och virkesdrivning och transporter, berättar Metsäliitto Osuuskuntas affärsverksamhetsdirektör Juha Mäntylä.
– Den ökande virkesanskaffningen leder till en betydande ökning av skogsägarnas rotintäkter för virke och inkomster för Metsä Groups avtalsentreprenörer.

Metsä Groups virkesanskaffning i Finland är organiserad i 14 anskaffningsdistrikt. Grundandet av anskaffningsdistriktet i Kajana höjer antalet till femton.

– Det nya virkesanskaffningsdistriktet omfattar landskapen Kajanaland och Koillismaa. Områden från de nuvarande anskaffningsdistrikten i Uleåborg, Kemi och Joensuu kommer att överföras till det nya distriktet, säger direktör Juha Jumppanen som ansvarar för virkesanskaffning och skogstjänster i Finland.


Rekryteringarna inleds
– Grundandet av ett virkesanskaffningsdistrikt i Kajana stärker vår virkesanskaffning och vi får bättre förutsättningar att betjäna Metsä Groups ägarmedlemmar i området. Vårt mål är att i första hand köpa det virke som bioproduktfabriken behöver av våra ägarmedlemmar i Finland. Vi inleder rekryteringen av tjänstemän till det nya distriktet redan under innevarande höst. Allra först rekryterar vi en distriktschef. Distriktschefens uppgift blir att bygga upp en ny organisation för distriktet under 2022. En del personal övergår till det nya distriktet från de nuvarande distrikten, men vi rekryterar också mera personal, säger Jumppanen.

Tyngdpunkten för virkesanskaffningen till bioproduktfabriken i Kemi finns i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland. Utgående från uppgifter om virkestillgångar finns det utrymme för att på ett hållbart sätt öka virkesanskaffningen i området.

– I området finns det till exempel behov av gallringar som tryggar att det kvarlämnade beståndet utvecklas till stockträd. Vi vill genom vår verksamhet trygga skogens livskraft, dess goda tillväxt och hållbara användning, säger Jumppanen.


Källa: Metsä Group


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se