Nu svärmar granbarkborren igen – nya angrepp väntas


2022-05-24

Tusentals granbarkborrar fångade i en av Skogsstyrelsens övervakningsfällor.
Bild: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen
Tusentals granbarkborrar fångade i en av Skogsstyrelsens övervakningsfällor.

Den senaste tidens vårvärme har väckt granbarkborrarna ur sin vintervila. Det visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. Risken är nu stor för nya angrepp och skador på skogen i redan hårt drabbade områden. I tabellen nedan ser du storleken på fångsterna runt om i landet.

Den fruktade skadeinsekten granbarkborren har börjat svärma i större delen av landet visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets övervakningsfällor där nu flera tusen insekter har fångats in.

– Med över tiotusen granbarkborrar i flera fällor kan vi konstatera att årets huvudsvärmning är i gång. Vi har också kunnat konstatera att stående skog redan börjat angripas, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre, Skogsstyrelsen.

Mest aktiva är nu granbarkborrarna i södra halvan av Sverige men stora fångster har även noterats så långt norrut som i Torpshammar i Västernorrland. Störst svärmning är det i östra delarna av Götaland och Sveland med toppnoteringar i Örebro och Nykvarn, där fällorna fångat 23 000 respektive 17 000 granbarkborrar den senaste veckan.


Viktigt kontrollera skogen
Skogsstyrelsen och skogsbruket uppmanar nu alla skogsägare som har granskog i de berörda områdena att kontrollera sin skog. Sedan den extremt torra sommaren 2018 har cirka 27 miljoner kubikmeter granskog dödats av granbarkborren, vilket uppskattningsvis kostat skogsägarna 12 miljarder i förlorat virkesvärde. Även i år väntas stora skador, särskilt om vi får en varm och torr sommar eftersom det gynnar granbarkborren.

– Det är viktigt att upptäcka de nya angreppen tidigt eftersom det är då du kan rädda det mesta av virkesvärdet och bromsa fortsatta angrepp i skogen. Ha extra koll på granar som står i hyggeskanter och där du eventuellt har haft angrepp tidigare år, eftersom risken för nya skador är störst där, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare, Södra.


Så ser du om en gran har blivit angripen
De tidiga angreppen av granbarkborre kan vara svåra att upptäcka eftersom granen fortfarande ser frisk ut på håll. Men om du går nära en angripen gran ser du oftast

• Brunt borrmjöl runt trädets fot, i barkfickor och i spindelväv. Efter regn är det dock svårare att se borrmjölet eftersom det kan ha sköljts bort.
• Små ingångshål i barken där granbarkborren borrat sig in.
• Kåda som droppat på barken (granens sätt att försvara sig).
• Gröna barr på marken runt granen (kommer oftast lite senare på sommaren)

Skogsägare uppmanas att kontrollera sin skog och leta efter dessa tecken på angrepp minst var fjärde vecka fram till och med augusti.


Antal granbarkborrar fångade i Skogsstyrelsens och skogsbrukets övervakningsfällor vecka 20
Över 500 barkborrar i en fälla är tecken på måttlig svärmning. Över 2500 barkborrar är tecken på svärmning och över 5000 granbarkborrar visar på hög svärmningsaktivitet.


Källa: Skogsstyrelsen

Skriv ut


Mest lästaDasa

Tole VerktygUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se