Ny premie för naturvård ska belöna medlemmarna


2022-05-31

Spillkråka.
Bild: Södra
Spillkråka.

Familjeskogsbruket visar att det är möjligt att kombinera ett aktivt brukande av skogen med bevarandet av naturvärden. Därför inför Södra, som första aktör i Sverige, en naturvårdspremie för att belöna medlemmars insatser för naturvård och uppmuntra utvecklingen av höga naturvärden.

Naturvård är centralt i ett hållbart skogsbruk. Det är en naturlig del av det sydsvenska familjeskogsbruket och Södras medlemmar avsätter i dag i snitt åtta procent av sin skogsmark för naturvård, vilket innebär att marken bevaras för att utveckla den biologiska mångfalden. Fem procent krävs för att få fastighet och skogsråvara certifierad enligt de vedertagna PEFC- och FSC-standarderna. Naturvårdsavsättningarna är en stor investering som markägarna gör i den biologiska mångfalden.


Södra belönar medlemmars naturvård
Södra vill belöna de medlemmar som bidrar extra mycket till föreningens gemensamma naturvårdsarbete. Därför införs nu en ny premie för naturvårdsinsatser, som innebär att de som undantar större andel skogsmark från brukande kommer få mer betalt av Södra för sitt virke.

– Skogsråvara behövs i den gröna omställningen och för att vi ska kunna minska vårt fossilberoende, men det får inte ske på bekostnad av den biologiska mångfalden. Familjeskogsbruket visar att det är möjligt att kombinera ett aktivt brukande av skogen med bevarandet av naturvärden. Södras nya premie kommer motivera våra 52 000 medlemmar att fortsätta arbetet med att utveckla naturvärdena i Götalands skogar, vilket stärker vår affär och våra produkter, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.


Familjeskogsbruket utvecklar biologisk mångfald
Från och med den 30 maj kommer Södramedlemmar som undantar över fem procent av sin mark för naturvård betalas mer för virket som levereras till Södra. Premien gäller för nya avtal och ökar i takt med hur mycket skogsmark som bevarats upp till och med 14 procent i avsatt mark. Det innebär att Södras medlemmar kan betalas ytterligare 25 kronor per m3fub (fastkubikmeter under bark) för sitt virke.

– Familjeskogsbruket har alltid balanserat brukande och bevarande. Nu vill vi uppmuntra de medlemmar som tar ett särskilt ansvar för bevarandet och säkerställa den fortsatta utvecklingen av höga naturvärden i det småskaliga skogsbruket i Götaland. En ny naturvårdspremie synliggör värdet vi ser med medlemmarnas starka naturvårdsengagemang, säger Jessica Nordin, miljöchef på Södra Skog.


Så fördelas naturvårdspremien
För att få ta del av naturvårdspremien krävs att skogsägaren är certifierad i Södras gruppcertifikat och har en aktuell grön skogsbruksplan i Södras system. Premien tillkommer utöver ordinarie ersättning för rundvirke och certifieringspremier och utbetalas enligt följande:Andel frivilliga avsättningar (NO/NS i procent)Extra naturvårdspremie (kr/m3fub)
+6–8+5
+8-10+10
+10-12+25
+12-14+20
+14+25Källa: Södra

Skriv ut


Mest lästaTole VerktygUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se