Ny version av IBC introducerar förarassistansfunktioner


2021-10-08

Bild: John Deere

Som en milstolpe inom skogsmaskinteknik finns kranspetsstyrning (IBC) nu på alla John Deeres kortvirkes-skogsmaskiner. Den nya kranspetsstyrningsversionen 3.0 innebär att ytterligare en milstolpe passeras eftersom den är en plattform som möjliggör utrullning av framtida smarta funktioner som underlättar förarens arbete och ökar produktiviteten

Den senaste versionen av kranspetsstyrningen, version 3.0, introducerar förarassistansfunktioner som vägleder förarna att använda rätt arbetsmetoder, ökar produktiviteten och maskinens andrahandsvärde.

• Skördaraggregatets överrotationsskydd förhindrar slangskador.
• Matningsassistenten vägleder föraren så att denne inte matar stammar mot maskinen eller hytten.
• Sågningsassistenten vägleder föraren för att undvika sågning mot hytten.

Matningsfunktionen sänker hastigheten markant vid matning av stammar mot hytten och avbryts när matningen når en definierad säkerhetszon. Ett popupfönster som visar rätt arbetsmetod visas på displayen till styrsystemet. Sågningsassistenten hjälper till att förhindra sågning mot hytten. Skydd mot överrotation hos skördaraggregatet skyddar mot slangskador och gör att föraren kan fokusera på att planera arbetet. Förarassistansfunktionerna och funktionerna som vägleder förarna att använda rätt arbetsmetoder skyddar inte bara maskinen mot externa skador, utan sänker även underhållskostnaderna och ökar maskinens andrahandsvärde. IBC 3.0 finns för skördarmodellerna 1270G (H425, H425HD och H424) och 1470G (H425 och H425HD).


John Deeres avancerade kranspetsstyrning
En kran utrustad med kranspetsstyrning (IBC) är snabb och lätt att manövrera med mycket hög precision. Sensorerna i IBC-systemet läser av skördaraggregatets position och algoritmerna justerar kranens banor till en lättstyrd rörelse.

I skördararbetet anpassas kranspetsstyrningen till maskinens arbetscykel. Kranens bana och funktioner anpassas automatiskt när kranen styrs mot ett träd och till lasten i skördaraggregatet. Föraren behöver inte manövrera kranens olika delar separat. Kranspetsstyrningen säkerställer exakta och effektiva arbetsmetoder. Den elektroniska ändlägesdämpningen gör att arbetet flyter på effektivt och minskar påfrestningarna på hela kranen. IBC förbättrar arbetsergonomin och vägleder föraren till korrekt användning av kranen, något som också avspeglas i form av ökad produktivitet för maskinen och i förarnas dagliga produktionskapacitet.


Källa: John Deere

Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se