250 miljoner i ersättning till markägare som nekats avverkning i fjällnära skogar


2023-01-27

Fjällnära skog.
Bild: Bo Persson, Skogsstyrelsen
Fjällnära skog.

Under 2022 betalade Skogsstyrelsen ut cirka 250 miljoner kronor i ersättning i 110 ärenden där markägare nekats avverka i fjällnära skogar. Antalet nya ansökningar om att få avverka minskade under året men trycket är fortsatt högt och det kan just nu ta lång tid innan en ansökan är beslutad och klar.

Under 2021 slog antalet nya ansökningar om att avverka i fjällnära rekord. Samtidigt tog Skogsstyrelsen beslut om avslag motsvarande 300 miljoner kronor omfattande 12 600 hektar. Under samma år betalades 75 miljoner kronor ut till markägare som nekats avverka.

Skogsstyrelsens sammanställning för 2022 visar att det betalades ut nära 250 miljoner kronor under året omfattande 7 100 hektar skog där höga naturvärden nu kunnat bevaras.

– Vi satsar fortsatt mycket stora resurser på att markägarna ska få en rättssäker hantering och så snabbt som möjligt få besked och den ekonomiska ersättning man har rätt till, säger Staffan Norin, regionchef, Skogsstyrelsen Region Nord.

Sammantaget med det fortsatt höga antalet av ärenden som Skogsstyrelsen hanterar kan det ta 1,5 år att få beslut om ansökan beroende på när på året den kommer in. Därutöver kan det ta ytterligare cirka ett år för att få besked om ersättningens storlek.

– Ersättningsrätten är lagstadgad och påverkas inte av budgetförändringar. Alla som blir berättigade till ersättning kommer att få det. Men varje ärende tar tid och trots att vi har många medarbetare som handlägger detta nu så kan utbetalningen tyvärr dröja, säger Kristina Nilson, samordnare Skogsstyrelsen

Varje ärende prövas enligt det regelverk som finns vilket innebär en utredning av naturvärden, åldern på skogen, möjligheten att få upp ny skog och vilka behov det finns att ta hänsyn till miljön. Ofta krävs att Skogsstyrelsen gör fältbesök när det är snöfritt, i de skogar där bedömningarna är svårare att göra. I de fall markägaren har rätt till ersättning måste virkesvolymen i skogen mätas upp för att bestämma ersättningens storlek, även detta i fält. Därefter värderas beståndet och beslut tas om ersättningens storlek.

Antalet ansökningar skiljer sig åt mellan länen i fjällnära miljö, mycket beroende på ägandestrukturen, men även på hur geografin ser ut. Flest ärenden hanteras i Jämtlands län som handlagt 169 under året av totalt 290 beslutade ärenden.


Källa: Skogsstyrelsen

Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästa
Tole Verktyg

Markusson360 grader skog


Industrinät

svenssonmaskin

Skogshubben

Interagro Side
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se