250 miljoner kronor finns till projekt för mer resurseffektiva och hållbara jordbruk


2023-08-31

<span>Genrebild, landskap</span>
Bild:Thomas Adolfsén /Scandinav bildbyrå.
Genrebild, landskap

I den svenska strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, är budgeten nästan femdubblad för samarbetsprojekt inom miljö- och klimatområdet jämfört med föregående period 2014 - 2022.

Jordbruksverket kommer under åren 2023 till och med 2027 att lysa ut 152 miljoner till samarbetsprojekt inom miljö- och klimatområdet. Dessa är relevanta för hela landet.

Inom stödet för samarbete har regeringen dessutom avsatt 100 miljoner kronor för att skapa blommande ytor och andra småbiotoper i slättbygd.

Syftet med projekten är att föra samman jordbruksaktörer med andra relevanta branschaktörer för samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan är stor för samhället men där det inte är möjligt för en enskild aktör att finansiera ett utvecklingsarbete.

- Stödet kan exempelvis användas för att stötta tester av ny teknik på ett företag eller samarbete mellan företag i samma bransch. Det kan också finansiera projekt i ett enskilt landskap eller avrinningsområde, säger Tobias Markensten, utredare på Jordbruksverkets jordbruks- och analysavdelning.

Jordbruksverket planerar dessa utlysningar

Det här är exempel på områden inom vilka Jordbruksverket kommer att ha utlysningar under det kommande året:

 • biogas och solenergi
 • minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • hållbar hantering av vatten
 • samarbete i avrinningsområden
 • framtidens växtskyddsmetoder
 • metoder för att öka den biologisk mångfalden i odlingslandskapet
 • vall i ekologisk produktion
 • effektiv betesdrift samt odlingsåtgärder för markvård och kolinlagring.

För att kunna söka ska den sökande ha minst en samarbetspart. Det är möjligt att få stöd för 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Målgrupperna som kan söka stödet är:

 • myndigheter
 • kommuner
 • regioner
 • föreningar
 • andra organisationer och företag.

Stöd till projekten som är relevanta för hela landet söker man via Jordbruksverket.
Stöd till projekten för att skapa blommande ytor och andra småbiotoper i slättbygd söker man via tolv länsstyrelser.


Källa: Jordbruksverket


Tipsa en vn Skriv ut

Mest lästaTole Verktyg

Baxi

Bamseprodukter

bamseprodukter-skyddaklader

Markusson
Industrinät

Skogshubben

Interagro Side

mekwood
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se