Höjda virkespriser i norr


2022-09-15

Bild: Sveaskog

Sveaskog höjer virkespriserna i Norrbotten och Västerbotten. Efterfrågan på massaved är stark och priset på skogsråvara höjs för att stärka lönsamheten i skogsbruket. Även priserna på timmer höjs, trots att marknadsläget för sågade trävaror blir allt mer utmanande.

Intresset för timmerleveranser från Sveaskog är fortsatt stort och trots utmaningar på de globala marknaderna för sågade trävaror finns utrymme för prishöjningar till skogsägare.

Priset på lövmassaved och barrmassaved höjs med 70 kr/m3fub respektive 50 kr/m3fub. Timmerprislistorna justeras upp med 40 till 60 kr/m3fub.


Källa: Sveaskog

Skriv ut


Mest lästaTole Verktyg
Industrinät
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se