Landshypotek delar ut 147 miljoner kronor till Sveriges jord- och skogsbrukare


2021-10-12

Bild: Landshypotek Bank

Nu i oktober får jord- och skogsbrukare över hela Sverige utdelningen från Landshypotek. I våras beslutade Landshypoteks föreningsstämma om en utdelning till medlemmarna på 147 miljoner kronor, vilket motsvarar 8 procent av medlemsinsatsen.

– Nu får Landshypoteks jord- och skogsbrukande medlemmar sin återbäring, ett tillskott som bidrar till nyinvesteringar på gårdar runt om i landet och möjligheter att utveckla och växa sina företag, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening som äger Landshypotek Bank.

Med Landshypotek Banks resultat som grund avsattes 163 miljoner kronor av 2020 års vinst i koncernbidrag till Landshypotek Ekonomisk Förening, som äger banken. På föreningsstämman i april i beslutades om en utdelning om 147 miljoner kronor, vilket motsvarar 8 procent av medlemsinsatsen. 

Utbetalningen görs enligt plan mellan den 8 och 20 oktober. Storleken på det belopp som betalas ut till respektive medlem baseras på medlemmens insats. 

Att medlemmarna tillsammans äger Landshypotek Bank är något av det som gör Landshypotek unikt.

– Landshypotek Bank är medlemmarnas egen bank. Vårt överskott går till en fortsatt utveckling av svensk matproduktion, välskötta skogar och en levande landsbygd. Det är själva kärnan i vår verksamhet och skälet till att vi finns, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas egen bank. Banken ägs av låntagarna, organiserade i en ekonomisk förening med cirka 37 000 medlemmar. Överskottet i banken går tillbaka till jord- och skogsbruket, dels genom att det investeras i banken, dels genom utdelning direkt till ägarna, det vill säga låntagarna. Utdelning sker utifrån den insats som respektive medlem har i Landshypotek.


Så här fördelar sig utdelningen över landet
Landshypoteks Ekonomisk Förenings elva regioner:
• Gotland / 4 mnkr
• Gävle-Dala / 5 mnkr
• Mitt / 5 mnkr
• Mälarprovinserna / 22 mnkr
• Norr / 4 mnkr
• Skåne / 25 mnkr
• Småland m.fl. provinser / 21 mnkr
• Väst / 21 mnkr
• Wermland / 8 mnkr
• Örebro / 9 mnkr
• Östgöta / 23 mnkr


Källa: Landshypotek Bank


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se