Metsä Group betalar dubbel bonus för ägarmedlemmarnas gallringsvirke


2022-04-26

Bild: Aleksi Koskinen

Metsä Group ger mera fördelar till ägarmedlemmar som förbinder sig vid verksamheten och betalar dubbel bonus för gallringsposter som köps in under perioden 1 maj till och med 31 augusti 2022.

– Ägarmedlemmar har alltid hög prioritet i vår virkesanskaffning. Med vår Dubbelbonus-kampanj riktar vi den goda efterfrågan på virke uttryckligen till Metsä Groups ägarmedlemmar, säger skogsdirektör Juha Jumppanen.

Dubbelbonus är tillgänglig för alla medlemmar som har rätt till bonus och vilka säljer gallringsposter på rot till Metsä Group under tiden 1.5.–31.8. Dubbelbonus betalas i dessa stämplingsposter för både massaved och stock. Den bonus som betalas per kubikmeter virke beror på den virkesvolym som har mottagits av ägarmedlemmen under fyra föregående år och på avtalsnivå.

Beroende på ovan nämnda faktorer innebär dubbelbonus en bonus på 0,60–2,80 euro per kubikmeter för medlemmar med rätt till bonus.

– Med dubbelbonus vill vi uppmuntra våra ägarmedlemmar att bedriva aktiv virkeshandel med oss och erbjuder samtidigt en fin möjlighet till att ta hand om skogen, säger Jumppanen.

Gallringar är en central skogsvårdsåtgärd för produktion av stockbestånd av hög kvalitet och ökning av andelen stock i beståndet.

Enligt ägarstrategin ska de ägarmedlemmar som starkast förbinder sig vid Metsä Groups verksamhet få de bästa medlemsförmånerna. Därför kommer dubbelbonus att betalas ut retroaktivt till våra avtalsmedlemmar för gallringar för prisgarantiperioden som började i slutet av 2021.

– Våra avtalskunder kan lita på att de får det bästa priset för sitt virke, oberoende av vid vilken tidpunkt de gör sin virkesaffär, säger Jumppanen.

De ägarmedlemmar som under fyra föregående år har sålt sammanlagt minst 500 m3 virke till Metsä Group har rätt till bonus. Metsä Group betalar också bonus för skogsvårdstjänster.


Källa: Metsä Group

Skriv ut


Mest lästaDasa

Tole Verktyg
mekwood
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se