Metsä Group köper mera leveransvirke av sina ägarmedlemmar


2022-09-09

Bild: Sami Karppinen

Metsä Group betalar tidighetstillägg till sina ägarmedlemmar för leveransvirke som mottas under perioden 15 september till 15 december 2022.


– Vår virkesanskaffning ökar och vi vill köpa de större volymerna av våra ägarmedlemmar. Vi är Finlands största köpare av leveransvirke och nu ökar vi ytterligare inköpen av leveransvirke, berättar direktören för virkeshandel och skogstjänster Jani Riissanen.

Leveransvirke innebär att skogsägaren själv fäller och kapar stammarna och transporterar virket till väg, varifrån Metsä Groups avtalsentreprenör hämtar virket med stockbil.

Tidighetstillägget betalas till de ägarmedlemmar, som levererar stock och massaved till Metsä Group som leveransvirke under perioden 15 september till 15 december 2022. Tidighetstillägget betalas för leveransvirke som mottas under nämnda period, oberoende av när virkesaffären är gjord. Mottagningstidpunkten är avgörande.

– Med tidighetstillägget vill vi sporra våra ägarmedlemmar till leveransavverkningar under hösten samt ge en signal om utmärkt efterfrågan på leveransvirke och en starkare prisnivå, säger Riissanen.

Leveransaffären görs med Metsä Groups lokala skogsexpert och i avtalet kommer man överens om volymer, priser, dimensioner och mottagningsplatser för det leveransvirke som skogsägaren arbetar upp.

– Ju mera virkeshandel ägarmedlemmen bedriver med Metsä Group, desto större nytta har medlemmen av sitt medlemskap. Den stock och massaved som vi mottar av ägarmedlemmarna, inklusive leveransvirke, deltar i fortsättningen i den virkeshandelsbaserade vinstutdelningen, påminner Riissanen.


Källa: Metsä Forest

Skriv ut


Mest lästaTole Verktyg
Industrinät
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se