Ny satsning ska vända skadetrend i Värmlands skogar


2022-06-30

Barkgnag på tall av hjortdjur.
Bild: Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen
Barkgnag på tall av hjortdjur.

Jenny Morgansson, projektledare för Mera tall i Värmland.
Bild: Mattias Siljefjord
Jenny Morgansson, projektledare för Mera tall i Värmland.

Nästan var femte ung tall i Värmland har fått skador från bete av främst älg under det senaste året. I värsta fall dör tallen helt. Därför har Skogsstyrelsen tillsammans med skogsbruket och intresseorganisationer dragit igång satsningen ”Mera tall” i Värmland för att bryta den negativa trenden som är ett hot både mot näringen och skogens biologiska mångfald.

– Vi kan inte fortsätta ha det så att nästan 20 procent av de tallar som planteras förstörs eller skadas av viltets bete när vi samtidigt har maximalt fem procent som mål. Därför känns det bra att vi nu rivstartat med ett nytt arbetssätt för att hejda utvecklingen, säger Jenny Morgansson, projektledare för Mera tall på Skogsstyrelsens distrikt i Värmland.

Varje år presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar omfattningen av betesskadorna på tall av främst älg. Betesskador på tall anses idag vara en av de viktigaste orsakerna till nedsättning i skogens tillväxt och kostar därför samhället stora summor varje år. Den senaste inventeringen presenterades nyligen och visar att 18 procent av de unga tallarna i Värmland skadats av viltbete under det senaste året. Det är betydligt mer än det nationella målet på maximalt 5 procent.


Beprövad och framgångsrik metod
På flera håll i landet har konceptet Mera tall prövats framgångsrikt för att få bukt med problemet och nu har det arbetssättet även kommit till Värmland. Satsningen går ut på att engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en bra balans mellan skog och vilt. Det handlar om att jägare och skogsägare träffas för att få en gemensam målbild och diskutera vilka utmaningar och möjligheter som finns just där.

Så långt har projektet åstadkommit följande:
• Träffat jägare och skogsägare inom samtliga älgförvaltningsområden i Värmland och informerat om projektet. Under träffarna har deltagarna tillsammans ökat sina kunskaper inom ämnet skog och vilt och diskuterat hur en balans kan uppnås.
• De stora markägarna som är med i projektet har gjort en riktningsförändring i hur de föryngrar sina skogar. Fler marker ska föryngras med tall än tidigare.


Behövs en bättre balans
Nästa steg för markägarna och jägarna blir att genomföra konkreta åtgärder i skogen som till exempel anpassa mängden älgar och andra hjortdjur genom jakt och plantera mer tall. I höst planeras en utbildning för virkesköpare och rådgivare om att plantera tall på bästa sätt.

– För att säkerställa en ökad hållbar tillväxt i skogen krävs det en balans av vilt och naturligt foder samt att rätt trädslag planteras på rätt mark. Tillväxten i skogen är viktig för klimatet och för ett minskat fossilberoende, säger Jenny Morgansson.


Källa: Skogsstyrelsen

Skriv ut


Mest lästaTole VerktygUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se