Rekordhöga nivåer på utsläppen från europeiska skogsbränder


2022-09-06

Bild:Valter Cirillo /Pixabay

Till vänster: CAMS GFAS daglig total brandstrålningseffekt för EU+UK 2022 (röda staplar) jämfört med genomsnittet 2003-2021 (grå staplar). Höger: CAMS GFAS juni-augusti totala beräknade koldioxidutsläpp från skogsbränder från 2003 till 2022.
Bild: Copernicus Atmosphere Monitoring Service
Till vänster: CAMS GFAS daglig total brandstrålningseffekt för EU+UK 2022 (röda staplar) jämfört med genomsnittet 2003-2021 (grå staplar). Höger: CAMS GFAS juni-augusti totala beräknade koldioxidutsläpp från skogsbränder från 2003 till 2022.

CAMS 5-dygnsprognos för aerosoloptiskt djup över Sydamerika initierades den 5 september 2022 kl. 00 UTC.
Bild: Copernicus Atmosphere Monitoring Service
CAMS 5-dygnsprognos för aerosoloptiskt djup över Sydamerika initierades den 5 september 2022 kl. 00 UTC.

Förödande skogsbränder över hela Europa i somras orsakade de högsta utsläppen sedan 2007, rapporterar forskare från Copernicus Atmosphere Monitoring Service. CAMS har övervakat den dagliga intensiteten och utsläppen, och den resulterande luftkvaliteten, från dessa bränder under sommaren tillsammans med andra skogsbränder runt om i världen.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) rapporterar idag att skogsbränder över hela Europa orsakade de högsta utsläppen på 15 år. Kombinationen av värmeböljan i augusti och långvariga torra förhållanden i västra Europa resulterade i skogsbrändernas ökade aktivitet, intensitet och varaktighet.

Enligt data från CAMS Global Fire Assimilation System (GFAS) som använder satellitobservationer av skogsbränder och Fire Radiative Power (FRP) vilket är ett mått på intensitet i de luftföroreningar som finns i röken. De totala utsläppen från skogsbränder i Europeiska unionen plus Storbritannien från 1 juni till 31 augusti 2022 beräknas vara 6,4 megaton kol, den högsta nivån för dessa månader sedan sommaren 2007.

CAMS, implementerat av European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) på uppdrag av Europeiska kommissionen med finansiering från EU, rapporterar att utsläppen sommaren 2022 kom från de förödande skogsbränderna i sydvästra Frankrike och Iberiska halvön. Frankrike och Spanien hade de högsta utsläppen av skogsbränder på 20 år.

I andra regioner på norra halvklotet, som vanligtvis upplever en topp i skogsbränder under sommarmånaderna, var de totala beräknade utsläppen betydligt mindre än under de senaste åren, trots några förödande bränder. Republiken Sacha och Chukotka autonoma oblast längst i östra Sibirien har inte haft lika mycket skogsbränder som de senaste somrarna.

Majoriteten av bränderna i sommar har dessutom varit längre söderut i Khabarovsk Krai. Mer centrala och västliga regioner i Ryssland, inklusive Khanty-Mansy autonoma Okrug och Ryazan Oblast, upplevde högre antal skogsbränder som resulterade i flera dagar av tjock rök och försämrad luftkvalitet. De totala utsläppen från bränderna i Rysslands centrala federala distrikt var de högsta sedan de stora torvbränderna drabbade västra Ryssland 2010.

I Nordamerika fortsatte skogsbränderna som började brinna i Alaska i maj under juni och början av juli med stora bränder i Yukon och Kanadas nordvästra territorier. I västra USA var den dagliga totala brandintensiteten och säsongsbetonade totala utsläpp mycket lägre för Kalifornien, Oregon, Washington, Idaho och Montana jämfört med somrarna 2020 och 2021 och var mer typiska för årstiden, enligt CAMS GFAS data.

Under tiden har brandsäsongen i Amazonasområdet utvecklats under augusti till september. Dagliga brandutsläpp över genomsnittet från Amazonregionen i Brasilien under andra hälften av augusti, resulterade i ett av de högsta totala beräknade utsläppen för perioden sedan 2010 (tillsammans med 2019-2021). Till skillnad från hela Amazonasregionen hade delstaten Amazonas brandutsläpp långt över genomsnittet, vilket resulterade i den näst högsta totalsumman för juli-augusti (efter 2021) under de senaste 20 åren.

De första dagarna i september har det varit tydliga ökningar av antalet bränder i Amazonasregionen, med dagsvärden långt över genomsnittet i flera Amazonasstater. Detta har resulterat i ett stort rökområde över Sydamerika. CAMS fortsätter att noggrant övervaka både brandutsläppen och den resulterande röken i hela regionen.

– Omfattningen och de ihållande bränderna i sydvästra Europa som ledde till de högsta utsläppen för Europa på 15 år var extremt oroande under sommaren. Majoriteten av bränderna inträffade på platser där det förändrade klimatet har ökat brandfarligheten i växtligheten som i sydvästra Europa, och som vi har sett i andra regioner under tidigare år. CAMS övervakar nu de aktuella brandutsläppen och rökutvecklingen i Amazonasregionen och över hela Sydamerika när brandsäsongen närmar sig högsäsong under de kommande veckorna, säger Mark Parrington, senior forskare och skogsbrandsexpert från Copernicus Atmosphere Monitoring Service.


Källa: Copernicus Climate Change Services

Skriv ut


Mest lästaTole Verktyg
Industrinät
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se