Södra gör rekordresultat – 3,2 miljarder föreslås i vinstdelning till medlemmar


2023-02-20

Fotograf: <span class=\

Fotograf: Alexander Hall/Södra

Lotta Lyrå, vd Södra


Södra redovisar ett rekordstarkt resultat för 2022. Föreningens rörelseresultat uppgår till 7 805 MSEK och Södras styrelse föreslår en vinstdelning till medlemmarna på 3 243 miljoner kronor. Bakgrunden till resultatet är en hög industriproduktion i kombination med gynnsamma marknadsförutsättningar under året.

Under 2022 ökade Södrakoncernens nettoomsättning med 23 procent och uppgick till 33 367 MSEK (27 060). Rörelseresultatet är Södras högsta årsnotering någonsin och slutade på 7 805 MSEK (5 316), en ökning med 47 procent sedan i fjol. Avkastningen på sysselsatt kapital var 35 procent (25) och soliditeten var vid årets utgång 65 procent (63).

Södras styrelse föreslår en vinstdelning till medlemmarna om 3 243 miljoner kronor, vilket är den högsta summan någonsin för ett enskilt år. Summan motsvarar i snitt 63 010 kronor per medlem och 42 procent av resultatet före skatt. Beslut om vinstdelning tas på föreningsstämman i Lund den 31 maj 2023.

Södras vd Lotta Lyrå: Gemensam insats
Resultatet för 2022 är en produkt av att Södras industri har levererat höga volymer med god kvalitet, samtidigt som marknaden präglats av gynnsamma prisnivåer för Södras huvudprodukter och en positiv valutaeffekt. Under 2022 producerades rekordmycket pappersmassa och Södras massabruk levererade 140 000 ton mer än under 2021. Därtill har koncernens arbete med att skapa effektivitet i världsklass hittills skapat effektivitetsvinster motsvarande drygt 300 miljoner kronor sett till ett helår, vilket också bidrar till resultatet.

– Södra gör ett rekordstarkt år. 2022 har varit intensivt och detta resultat är ett kvitto för den samlade kraften hos föreningens 51 000 medlemmar och 3 300 medarbetare. Det speglar familjeskogsbrukets viktiga roll i klimatomställningen tillsammans med medlemmarnas och medarbetarnas fantastiska insatser, säger Södras vd Lotta Lyrå.

– Vi är glada och stolta över att kunna föreslå en rekordutdelning. Vi har en exceptionell tid bakom oss och många medlemmar har bidragit genom åren för att skapa föreningens starka resultat. Det är viktigt att resultatet kommer medlemmarna till del – inte minst i tider när många direkt drabbas av höga energipriser och andra utmaningar. Södramodellen bygger på att premiera aktiva medlemmar och nu visar den sin styrka igen, säger Lotta Lyrå.

Flera satsningar under året
Södra har under 2022 gjort flera strategiska satsningar för att stärka föreningens underliggande konkurrenskraft och därmed påverkas mindre av en turbulent omvärld. Däribland:

  • Satsning på breddade intäkter. För att förnya skogsgårdens värden satsar Södra på fler intäktsmöjligheter från skogen. Med en naturvårdspremie får medlemmar som avsätter en större andel skogsmark än skogscertifieringen kräver mer betalt för sitt virke. Med det nya bolaget Södra Ädla kommer föreningen framåt att attrahera nya affärer genom att investera i bolag som stärker familjeskogsbruket och skogsgården.
  • Vidareutveckling av industrin. Under året har arbetet med att utveckla Södras industri fortsatt. Detta för att öka effektiviteten och produktionen vid såväl sågverk som massabruk. Däribland har ny utrustning på Södra Cell Värö tagits i full drift efter beslut 2020, vilket har bidragit till högre driftsäkerhet och ökad produktion.
  • Investering för bättre leveranser. För att stärka servicen till medlemmarna har Södra beslutat att bygga ett eget fryslager med plats för 40 miljoner plantor. Detta innebär bättre styrning över planttillgången med fler och ännu bättre plantor till medlemmarnas skogar. Fryslagret kommer byggas i anslutning till plantskolan i Falkenberg.

– Den globala ekonomin står inför stora utmaningar framåt. Omvärldsläget innebär osäkerheter som kan påverka Södra negativt på kort sikt, bland annat försämrad konjunktur och ökade råvarupriser. 2023 bedöms bli ett utmanande år, samtidigt som det finns en långsiktig efterfrågan på skogsråvara i klimatomställningen. Därför arbetar vi med det vi kan påverka och fortsätter att öka och synliggöra värdet som Södras 51 000 medlemmar skapar från familjeskogsbruken, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Vinstdelningen består av:

  • Utdelning på virkesleveranser: 871 miljoner SEK (motsvarande 14 procent)
  • Utdelning på insatskapital (inbetalt och emitterat kapital): 1738 miljoner SEK (motsvarande 30 procent)
  • Extra utdelning på inbetalt insatskapital: 423 miljoner SEK (motsvarande 20 procent)
  • Insatsemission: 211 miljoner SEK (motsvarande 10 procent)
Källa: Södra

Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästaTole Verktyg

Baxi

Bamseprodukter

bamseprodukter-skyddaklader

Markusson360 grader skog


Industrinät

Skogshubben

Interagro Side
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se