Södra i stort samarbete med Lenzing – ska skapa textilåtervinning i världsklass


2021-06-14

Bild: Södra

Bild: Södra

Christian Skilich, ledamot i Lenzings ledning.
Bild: Andi Bruckner
Christian Skilich, ledamot i Lenzings ledning.

Lotta Lyrå, vd Södra.
Bild: Södra
Lotta Lyrå, vd Södra.

Södra, en massaproducent i världsklass, och Lenzing, ledande global leverantör av vedbaserade textilfiber, ingår ett stort samarbete. Företagen ska tillsammans arbeta för att hantera utmaningarna med återvinning av textilavfall och för att utveckla en cirkulär textilindustri.

Södra och Lenzing har båda jobbat i flera år med övergången till en hållbar och cirkulär textilindustri. Nu tar de nästa steg. Under onsdagen den 2 juni skrev företagen på ett samarbetsavtal för att stärka arbetet ytterligare – tillsammans. I det nya samarbetet ingår såväl ett kunskapsutbyte som en gemensam processutveckling. Produktionskapaciteten av Södras Oncemore-massa ska också utvecklas. Målet är att årligen hantera 25 000 ton textilavfall för inblandning i massatillverkningen från och med år 2025.

I dag återvinns en försvinnande liten andel av världsproduktionen av kläder och textilier. I stället går det mesta till förbränning eller deponi. Detta är en fråga som Södra och Lenzing tidigare har adresserat genom att utveckla lämpliga alternativa lösningar på egen hand. Företagen har många års erfarenhet av storskalig industriverksamhet och är experter inom respektive område.


Södras vd: "Nästa steg på resan med Oncemore"
Tillsammans kommer Södra och Lenzing nu förbättra återvinningen av textilavfall ytterligare. Detta genom att vidareutveckla teknik för en bredare, industriell användning av cellulosabaserat textilavfall efter konsumentledet. Den gemensamt framtagna massan OnceMore kommer sedermera också att användas som råmaterial i produktionen av Lenzings specialtextilfibrer under varumärket TENCEL™ x REFIBRA™.

– Samarbetet med Södra är en viktig milstolpe för att nå våra ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål. Vi är stolta över att kunna fortsätta vår resa tillsammans med en kompetent samarbetspartner. Ett företag kan inte på egen hand lösa den akuta frågan om textilavfall. Det är proaktiva samarbeten – som det här – som gör att vi kan komma framåt och förändra systemet i grunden, säger Christian Skilich, ledamot i Lenzings ledning.

– Med OnceMore har Södra skapat en unik lösning för att tillverka textil med en återvunnen råvara som bas. Genom samarbetet med Lenzing tar vi nu nästa steg på resan och kommer att tillföra återvinning i världsklass till den textila värdekedjan. Tack vare en ny investering kommer Södra också att öka vår produktionskapacitet av OnceMore med tio gånger under 2022 och även öka andelen återvunnet textilavfall. Detta är viktiga steg mot vårt långsiktiga mål att skapa en cirkulär textilindustri, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Nicole Rycroft, grundare och vd till miljöorganisationen Canopy, om samarbetet:
– Under detta avgörande årtionde är det mycket viktigt att kunna tillverka skogsbaserad textil från återvunnen råvara för att skydda den biologiska mångfalden, minska trycket på skogen och bromsa den växande klimatkrisen. Canopy är spända på att följa dessa två stora producenter i deras gemensamma arbete för att ge modebranschen nästa generations lösningar. Vi ser fram emot att få ut större kommersiella volymer på marknaden.


Företag med storskaliga lösningar för återanvändning av textilavfall
I linje med sin vision om en cirkulär ekonomi – ”Vi ger avfallet nytt liv. Varje dag” – strävar Lenzing efter att branschen ska bli helt cirkulär. Detta genom att ge avfall nytt liv och att ta fram cirkulära lösningar med potentiella samarbetspartner i och utanför den nuvarande värdekedjan. Lenzing har gedigna kunskaper om utveckling av banbrytande innovationer inom återvinning, till exempel företagets tekniker REFIBRA™ och Eco Cycle. Dessa tekniker möjliggör bearbetning av en stor andel återvunnet material.

OnceMore från Södra är världens första storskaliga process för återvinning av textilavfall av blandmaterial – och det är skogen som gör det möjligt. Processen kombinerar vedcellulosa med textilavfall och ger en ren, högkvalitativ dissolvingmassa som kan användas för att tillverka nya kläder och andra textilprodukter. Södras produktionskapacitet av OnceMore-massa kommer att öka tio gånger under 2022 tack vare en ny investering. Även andelen återvunnen textil kommer att öka. Målet för 2025 är att bearbeta 25 000 ton textilavfall och erbjuda OnceMore-massa baserad på Södras skogsråvara och 50 procent återvunnet textilmaterial.


Källa: Södra


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se