Stora Enso ansluter till WWF:s plattform Forests Forward


2021-06-14

Bild: Stora Enso

Stora Enso har anslutit sig till den nya WWF-plattformen Forests Forward. Plattformen engagerar företag och investerare att uppnå skogsrelaterade hållbarhetsmål, såsom att skydda den biologiska mångfalden och återställa skogar.

Företag som deltar i Forests Forward åtar sig att engagera sig inom områden som hållbart skogsbruk och hållbar handel med skog, bättre skogsvård, återplantering och återställande av ekosystem, samt främjande och återhämtning av den biologiska mångfalden. Forests Forward har som målsättning att hjälpa företag, investerare och samhällen att förbättra skötseln av 150 miljoner hektar skog globalt fram till 2030.

– Hållbart skogsbruk och biologisk mångfald står högst upp på Stora Ensos agenda för skogsvård. Vi kan spela en nyckelroll när det gäller att bidra till ett mer hållbart skogsbruk, vilket kommer att främjas av samarbeten inom hela sektorn. Samarbetet med WWF är ett utmärkt exempel på en samverkan där vi kan utbyta kunskaper och erfarenheter för att tillsammans påskynda positiv förändring, säger Annette Stube, global hållbarhetschef på Stora Enso.

Forests Forward gör det möjligt för företag att definiera och implementera framtidsinriktade, innovativa planer med positiv, tydlig effekt på skogslandskapet. Det kommer också att göra det möjligt för investerare att bidra till den globala hållbarhetsagendan. Plattformen fokuserar även på samhällen och lokal skogsvård för att belysa den betydelse som ursprungsbefolkningen och lokalsamhället har för bevarandet av skogen. 

Forests Forward är en naturlig fortsättning på över 20 års samarbete mellan Stora Enso och WWF. Inom WWF-plattformen Forests Forward samarbetar Stora Enso med WWF Finland för att främja bevarande och ekologiskt hållbar hantering av skogen bland privata skogsägare. Dessutom stöder Stora Enso tillsammans med WWF Ryssland ett hållbart skogsbruk inom skogssektorn genom att främja en tillförlitlig skogscertifiering och goda rutiner för bevarande av skogen. I slutet av 2020 uppgick det totala området av skog som certifierats av Stora Enso i Ryssland till över 1,3 miljoner hektar.


Om: WWF Forests Forward
Forests Forward är WWF:s främsta plattform för att påverka och engagera flera olika intressenter inom skogssektorn. Plattformen visar värdet av ansvarsfull produktion och anskaffning av produkter med direkt och indirekt koppling till skogen. Den vidtar åtgärder för att skapa positiva effekter för världens skogslandskap, biologiska mångfald och människor. Forests Forward syftar till att belysa skogarnas samlade värde, inte bara i form av virke utan även genom alla de många andra fördelar som skogen skapar.


Källa: Stora Enso


Skriv ut





Mest lästa











Dasa







Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se