Stora Enso gör investeringar för stärkt fokus på specialiserade massakvaliteter


2022-12-14

Bild: Stora Enso

Stora Enso stärker sitt fokus på specialiserade massakvaliteter genom att investera 38 miljoner euro i produktion av oblekt kraftmassa (Unbleached Kraft Pulp, UKP) vid sin Enocell-anläggning i Finland. Företaget investerar även 42 miljoner euro i förbättrad fluffmassaproduktion vid anläggningen i svenska Skutskär. Investeringarna görs för att möta den ökande konsumentefterfrågan på oblekta förnybara förpackningsmaterial och hygienprodukter.

Genom att öka andelen UKP i massaportföljen fortsätter Stora Enso sin strategiska satsning inom specialiserade nordiska massakvaliteter, och kan därmed optimera andelen vanlig marknadsmassa. Långsiktiga trender visar att konsumenter föredrar mindre blekta eller helt oblekta fiberbaserade förnybara förpackningsprodukter. Efter investeringen kommer Enocell-anläggningen att flexibelt kunna producera UKP och NBSK-massa (Nordic Bleached Softwood Kraft) utifrån det aktuella kundbehovet. Genom den minskade användningen av blekande kemikalier kommer koldioxidavtrycket per ton producerad UKP att vara mer än 20 % lägre än för motsvarande mängd blekt massa som produceras vid Enocell. Investeringen beräknas vara slutförd under sista kvartalet 2024.

Investeringen i förbättrad fluffmassaproduktion vid anläggningen i Skutskär stärker Stora Ensos position som Europas ledande producent av fluffmassa. Genom uppgraderingarna i samband med investeringen kan koncernen tillgodose kundernas efterfrågan på specifika rullstorlekar, förbättra arbetssäkerheten, samt utöka produktionen av fluffmassa i Skutskär. Investeringen beräknas vara slutförd under andra kvartalet 2024.

– Genom att optimera vår massaportfölj främjar vi det mer specialiserade massautbudet, samtidigt som vi förbättrar både produktionen och hållbarheten. På så sätt kan vi tillgodose den snabbt ökande efterfrågan på oblekt och mindre blekt massa i förpackningar och hygienprodukter, säger Johanna Hagelberg, chef för divisionen Biomaterials på Stora Enso.

Båda dessa investeringar ingår i koncernens investeringsplan.

Den årliga kapaciteten för Stora Ensos Enocell-anläggning är 630 000 ton barrveds- och lövvedsmassa. Anläggningen har cirka 280 medarbetare. Den årliga kapaciteten för Stora Ensos anläggning i Skutskär är 545 000 ton fluff-, barrveds- och lövvedsmassa. Anläggningen har cirka 420 medarbetare.


Källa: Stora Enso

Tipsa en vn Skriv ut

Mest lästaTole Verktyg

Baxi

Bamseprodukter

bamseprodukter-skyddaklader

Markusson
Industrinät

Skogshubben

Interagro Side

mekwood
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se