Stora Enso har undertecknat ett avtal om att avyttra sin pappersanläggning


2022-09-16

Pappersanläggningen i Nymölla.
Bild: Stora Enso
Pappersanläggningen i Nymölla.

Stora Enso har undertecknat ett avtal om att avyttra sin pappersanläggning i skånska Nymölla, med alla tillhörande tillgångar, till Sylvamo, en USA-baserad global producent av obestruket papper. Bolagsvärdet uppgår till 150 miljoner euro. Avyttringen förväntas ske i början av 2023, med förbehåll för myndighetsgodkännande.

Transaktionen ingår i den tidigare aviserade planen att avyttra fyra av Stora Ensos fem pappersanläggningar. I linje med företagets strategi fokuserar Stora Enso på långsiktig tillväxt för sina förnybara produkter inom förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial.

– Efter att nyligen tecknat avtal om att avyttra vår Maxau-anläggning, är det glädjande att vi nu även har hittat en stabil och erfaren ägare för Nymölla i form av Sylvamo. Avyttringsprocessen för de återstående pappersanläggningarna fortsätter, säger Seppo Parvi, CFO på Stora Enso och chef för divisionen Paper.

Sylvamo planerar att integrera Nymölla-anläggningen i sin globala pappersverksamhet, och de 520 medarbetarna inom Nymöllas bruksorganisation kommer att omfattas av transaktionen. TreeToTextile, företaget för hållbara textilfibrer, ingår inte i transaktionen och kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet på anläggningen.

Nymöllas kapacitet är 485 000 ton träfritt obestruket kontorspapper, med Multicopy som ledande varumärke. Baserat på 2021 års siffor förväntas avyttringen minska Stora Ensos årliga omsättning med ungefär 290 miljoner euro. Med förbehåll för justeringar på slutdatumet kommer Stora Enso att bokföra en engångsförlust från avyttringen på cirka 20 miljoner euro i sitt rörelseresultat enligt IFRS under det andra kvartalet 2021, vilket betraktas som en jämförelsestörande post.

Stora Enso annonserade avyttringen av sin pappersanläggning i Maxau till Schwarz Produktion den 13 september. Avyttringsprocessen fortgår för pappersanläggningarna i Hylte och Anjala, utan någon fastställd tidpunkt för slutförandet. Processen har ingen direkt påverkan på Stora Ensos pappersverksamheter, som fortsätter att tillgodose sina respektive kunder.

BofA Securities agerade som finansiell rådgivare till Stora Enso i samband med transaktionen.


Källa: Stora Enso

Skriv ut


Mest lästaTole Verktyg
Industrinät
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se