Sverige ska få fler nationalparker


2022-06-20

Nationalparker är av stor betydelse för att bevara värdefull natur. Regeringen ger därför Naturvårdsverket i uppdrag att arbeta för fler nationalparker i Sverige.

– Vi har en fantastisk möjlighet att röra oss i landet genom vår svenska allemansrätt. Med det här uppdraget tar regeringen ansvar för att fler får tillgång till vår vackra svenska natur, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Nationalparker är av stor betydelse för att bevara värdefull natur, men kan även bidra till bioekonomin och landsbygdsutveckling genom att utgöra en destination för en växande besöksnäring. Fler nationalparker behöver därför inrättas.

Naturvårdsverket ska genomföra ett förberedande arbete för att föreslå bildande av nationalpark för delar av ekoparkerna Böda och Hornsö i Kalmar län, Halle- och Hunneberg i Västra Götalands län och Hornslandet i Gävleborgs län och även i övrigt öka takten i arbetet med att ta fram förslag till nya och utvidgade nationalparker. Naturvårdsverket ska också analysera hinder och möjligheter för hållbar naturturism i nationalparker och andra formellt skyddade områden och ge förslag på hur denna verksamhet kan främjas.

Naturvårdsverket ska senast den 31 mars 2023 redovisa analys och förslag rörande att främja hållbar naturturism i nationalparker och andra formellt skyddade områden.


Källa: Miljödepartementet

Skriv ut


Mest lästaDasa

Tole VerktygUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se