Virkesdrivningen för kontinuerlig produktion vid Metsä Groups sågverk i Raumo inleddes


2022-09-16

Virkesdrivning för kontinuerlig produktion vid sågverk i Raumo.
Bild: Metsä Group
Virkesdrivning för kontinuerlig produktion vid sågverk i Raumo.

Metsä Group inledde 15 september 2022 virkesdrivningen för kontinuerlig produktion vid Metsä Fibres nya tallsågverk i Raumo. Sågverket i Raumo har provkörts sedan våren 2022 kommer att inleda den kontinuerliga produktionen under innevarande kvartal.

Virkesdrivningen för produktionen vid sågverket i Raumo inleddes på ett förnyelseobjekt som ägas av Metsä Groups ägarmedlem Tuomaalan yhteismetsä (Tuomaala samfällda skog). Virkesdrivningen utfördes av Metsäpalvelu Helminen Oy.

– Starten för den kontinuerliga produktionen vid sågverket i Raumo närmar sig och vi kan börja öka virkesdrivningsvolymerna. Vår målsättning är att skaffa tallstock för sågverkets behov av Metsä Groups ägarmedlemmar, berättar Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

Drivningsvolymerna ökar så småningom då sågverkets produktion ökar till full kapacitet. Inköpen av tallstocksdominerade stämplingsposter inleddes i god tid under fjolåret.

Stock till sågverket i Raumo anskaffas från slutavverkningar och gallringar i södra och västra Finland.

– Sågverket i Raumo förbrukar 1,5 miljoner kubikmeter stock per år. Med dagens rotpriser innebär det en årlig rotintäkt på cirka hundra miljoner euro till skogsägarna. Till denna siffra ska man ännu lägga till de rotintäkterna som skogsägarna får från den massa- och energived som drivs från avverkningarna, säger Jumppanen.

Den sysselsättande effekten av sågverket i Raumo är allt som allt cirka 500 personarbetsår.

– Enligt den respons som vi har samlat in, är skogsägarna mycket nöjda med våra entreprenörers arbete. Ökningen av virkesanskaffningen lyckas tillsammans med ägarmedlemmarna och våra yrkeskunniga och pålitliga entreprenörer, säger Jumppanen.

Virkesvolymen ökar varje år i de finländska skogarna och skogen fungerar därför som kolsänka.

– Ökningen av stockanvändning är på hållbar grund. Av stockarna tillverkar vi sågvaror, som används till produkter som lagrar kol under en lång tid. Tillsammans med skogsägarna ser vi till att våra skogar hålls friska, livskraftiga och mångsidiga – det är till vår gemensamma fördel, säger Jumppanen.


Källa: Metsä Forest

Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästa
Tole Verktyg

Markusson360 grader skog


Industrinät

svenssonmaskin

Skogshubben

Interagro Side
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se