WWF kritisk till att riksdagspartier vill försvaga naturvårdspolitiken


2022-06-10

Bild: Ola Jennersten

Flera oppositionspartier i riksdagens miljö-och jordbruksutskott har gått samman och uppmanar regeringen att minska allmänhetens och miljöorganisationers rätt att påverka miljöbeslut, stoppa arbetet med grön infrastruktur och föreslår att jordbruk med stor miljöpåverkan inte längre ska tillståndsprövas. WWF är kritisk.

Strax efter att Sverige varit värd för FN-mötet ”Stockholm +50” går fyra riksdagspartier ihop för att försämra miljölagstiftningen och FNs Århuskonvention. Frågorna är på agendan på miljö-och jordbruksutskottets möte tisdag 7 juni i ett så kallat tillkännagivande och klubbas i riksdagen den 14 juni.

Ett förslag från M, Kd, C och Sd är att stoppa arbetet med grön infrastruktur tills det är utrett hur bland annat äganderätten påverkas.

– Att planera naturvårdsarbetet utifrån ett landskapsperspektiv är helt avgörande för att lyckas med bevarandet. Landskapsplaneringen behöver utvecklas – inte avvecklas. Om arbetet stoppas kommer det ytterligare att försvaga naturvårdsarbetet, säger Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy på WWF.

WWF är också kritisk till försök att försämra talerätten för allmänheten och miljöorganisationer enligt Århuskonventionen. Flera partier anser att den är för generös i internationella konventioner och regelverk. De vill begränsa vilka som kan överklaga beslut som rör miljön.

– WWF beklagar att Kd, C, Sd och M vill uppmana regeringen att verka internationellt för att försvaga talerätten i FN konventionerna. En av grundprinciperna i ett rättssamhälle är att beslut ska kunna prövas i domstol. Om rätten begränsas generellt skulle det få stor negativ påverkan på miljöpolitiken och demokratiska rättigheter i stora delar av världen, säger Emelie Nilsson.

WWF är också kritisk till att flera oppositionspartier inte längre vill klassa jordbruk över en viss storlek som tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, eftersom de anser att prövningsprocesserna hindrar ökad livsmedelsproduktion.

– WWF vill gynna livsmedelsproduktionen och en ökad självförsörjningsgrad i Sverige, men en omklassning av jordbruket är inte rätt väg att gå. Vårt miljöanpassade jordbruk bidrar till konkurrenskraften. Att anslå mer pengar till ansvariga myndigheter kan vara en väg för att snabba på tillståndsprocesserna. Om jordbruk inte kräver tillstånd kan det öppna för att alltfler miljöfarliga verksamheter slipper prövning om de anses samhällsviktiga, säger Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy på WWF.

Fakta: Tillkännagivande innebär att det finns en majoritet för att genomföra förslag från utskottet för att påverka regeringens arbete. Praxis är att regeringen sedan försöker tillgodose riksdagens önskemål eller underrätta riksdagen om varför det inte sker.


Källa: WWF

Skriv ut


Mest lästaDasa

Tole VerktygUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se