Ny app lanseras - visa aktiviteter på jordbruksmark med hjälp av telefonen


2023-06-19

Bild:Jordbruksverket

Från och med i år har lantbrukare större möjligheter att ändra och anpassa sin ansökan om jordbrukarstöd jämfört med tidigare. Det beror på att Jordbruksverket och länsstyrelserna regelbundet kommer att använda satellitbilder för att följa upp all jordbruksmark i Sverige, och informerar lantbrukarna om det finns avvikelser. Nu lanseras även appen Jordbruksverket Geofoto som lantbrukare ska använda för att ta foton på sina marker för att visa att de exempelvis har genomfört en aktivitet på sina skiften.

Att följa upp alla jordbruksmarker med digital teknik är något som är mer eller mindre nytt i hela EU från 2023. Det handlar om att vi ska använda satellitbilder för att se om den jordbruksmark som man söker stöd för uppfyller vissa av stödvillkoren. Ett datorprogram kommer att analysera satellitbilderna automatiskt och jämför bilder på samma mark från olika tidpunkter för att se hur förhållandena ändras över tid. På så sätt kan man se vad som hänt på marken, till exempel om grödan har vuxit upp eller en skörd har skett.

Fyra bilder från Sentinel-satellit tagna över tid visar förändringar på marken. Här har en gröda såtts, etablerats, vuxit upp och skördats.

– Det är en förändring både för lantbrukarna och stödmyndigheterna. Vi ska gå från att kontrollera några få procent av jordbruksmarkerna på plats till att följa upp alla marker digitalt. Det jag ser som mest positivt är att vi kan ha mer kommunikation med lantbrukarna, och ge dem större möjligheter att anpassa sin ansökan så den stämmer med hur det ser ut på marken löpande. Syftet i slutändan är att säkerställa att mer av EU:s pengar går till rätt marker så att vi når målen med jordbrukspolitiken, säger Christina Larsson, enhetschef på kontrollsamordnarenheten.

Fältkontroller kommer fortfarande att finnas kvar för att följa upp de villkor som ännu inte kan följas upp digitalt men de kommer att minska över tid.

Appen Jordbruksverket Geofoto introduceras i sommar

Som en del i den digitala markuppföljningen så har Jordbruksverket lanserat en mobilapplikation kallad Jordbruksverket Geofoto. Denna app ska lantbrukare använda för att ta foton på sina marker för att visa att de exempelvis har genomfört en aktivitet på sina skiften.

Det är bara aktuellt att använda appen när man har fått information via brev om att det finns en avvikelse på skiftet mot vad man har angett i sin SAM-ansökan. Breven skickas ut via länsstyrelsen ca 3 gånger under sommaren och hösten, med start i månadsskiftet juni/juli. I breven får lantbrukaren information och anvisningar kring hur de ska rätta till det som satelliterna fångat upp som avvikelser på marken.

– Det är viktigt att man följer de anvisningar man får i breven och åtgärdar dem genom att antingen ändra i sin SAM-ansökan eller att skicka in geotaggade foton via appen Geofoto. Om man inte agerar på uppmaningen så kan det i slutändan bli avdrag på stöden, säger Christina Larsson.


Källa: SBUF Svenska Byggbranschens utvecklingsfond


Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästa
Tole Verktyg

Markusson360 grader skog


Industrinät

svenssonmaskin

Skogshubben

Interagro Side
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se