Satsar extra på att klimatsäkra skogsbilvägar
Norra Skog stärker premiering för ökad tillgänglighet


2023-11-15

En skogsbilväg med hög bärighet höjer alltid fastighetens värde precis som en investering i ett nytt värmesystem höjer värdet för en husägare. Nu satsar Norra Skog extra på en bärighetspremie för barrtimmer och långstolpar till de skogsägare som väljer att framtidssäkra sina skogsbilvägar så att de fungerar för året-runt-bruk.

-       Under lång tid har vi sett en försämring av skogsbilvägnätet och via denna premieökning vill vi signalera värdet av bra vägar med ökad tillgänglighet, förklarar Patrik Jonsson, chef Skog & Virke Norra Skog.

Nya förutsättningar

Klimatförändringarna ställer nya krav på hur nya vägar byggs men också på hur en äldre väg rustas upp för att klara av transporterna som generellt blivit tyngre och kräver en bättre bärighet. Norra Skog har under några år utvecklat vägtjänster via en egen Vägbyrå för att med högsta profession bygga eller rusta upp medlemmarnas befintliga vägar. Bärigheten är helt avgörande för om en väg ska fungera året om eller om den begränsas till att endast fungera på vintern, då minusgrader och snö gjort den körbar.
 

-       Ett förändrat klimat med generellt varmare vintrar, mer nederbörd och intensivare regn- och snöperioder har gjort att det ställer nya krav på våra skogsbilvägar. Vi ser därför ett stort behov av att rusta upp många befintliga skogsbilvägar, säger Gustav Karlefors, chef Vägbyrån.

Värdeskapande insats för skogsägaren

Tillgängligheten på en skogsbilväg definieras i tre klasser: Vinter, sommar och höstregn/tjällossning. Den sistnämnda kan även kallas året-runt väg och är bäst i klassen med högst bärighet. Genom den ökade premien kommer skogsägare som väljer att bygga eller rusta upp sina skogsbilvägar utifrån bärighetklassningen sommar eller året-runt få mer tillbaka på det timmer som säljs till föreningen.

-          Genom vår satsning kommer Vägbyråns experter tillsammans med skogsinspektorerna få goda möjligheter att höja vägstandarden hos skogsägaren. Vi vill kunna utföra vårt uppdrag året runt. För skogsägaren innebär det både ett högre virkespris och en bättre tillgänglighet för alla aktiviteter i skogen som exempelvis skogsvård, bärplockning, jakt och tillsyn, säger Patrik Jonsson.

 

Premieökningen gäller kontrakt tecknade från sista oktober och nivån beror på bärighetsklass och avtalets storlek.

-       Vår prismodell med prislista, premier och vinstdelning signalerar tydligt värdet av bärighetsåtgärder, både på kort och lång sikt. Norra Skogs allt starkare position gör att vi, trots försämrad konjunktur, kan göra denna satsning, avslutar Patrik Jonsson.


Källa: Norra Skog


Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästaTole Verktyg

Baxi

Bamseprodukter

bamseprodukter-skyddaklader

Markusson360 grader skog


Industrinät

Skogshubben

Interagro Side
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se