Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


2021-04-29

Scandinavian Biogas Fuels International AB har beslutat investera cirka 170 miljoner norska kronor i en anläggning för flytande biogas (LBG) i Skogn, utanför Trondheim. På platsen har bolaget sedan tidigare världens största anläggning för framställning av flytande biogas. Anläggningen ska vara färdig att tas i drift tredje kvartalet 2022 och producera 35 GWh biogas. Skogn har levererat flytande biogas sedan 2018. Skogn ska bland annat förse Hurtigruten med biogas som bränsle till deras fartygsflotta. Alla tillstånd på plats liksom ett investeringsbidrag på 48,6 miljoner. Driftstart i tredje kvartalet 2022 

Projektet Skogn II har alla obligatoriska tillstånd på plats liksom ett beviljat investeringsbidrag om 48,6 miljoner norska kronor från Enova (som sorterar under norska Klima- og miljødepartementet). Avtal med leverantörer av teknik till den nya anläggningen är klara liksom en hel del avtal med kunder, främst inom den norska rederinäringen. Avtalen med leverantörer av avfall (feedstock) är också klara.

– Verksamheten vid Skogn har varit väldigt uppskattad och kunderna står på kö. Då känns det väldigt inspirerande att kunna meddela att vi nu bygger vidare för att utöka kapaciteten av flytande biogas. Kunderna är framför allt kunder som satsar på grön shipping och gröna landsvägstransporter, säger Håvard Wollan, Affärsområdeschef för Norge.

– Utbyggnaden av Skogn är ett viktigt steg för oss. Tidigare i år fick vi även bidrag från Klimatklivet för utbyggnad av anläggningarna i Stockholmsområdet till flytande biogas. Biogas är den idag renaste energitekniken eftersom den tar hand om avfall och omvandlar det till energi. Dessutom går det att applicera på de förbränningsmotorer som finns på marknaden utan större modifieringar, säger Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas koncernen.

Bland underleverantörerna som nu bygger ut anläggningen märks de fyra huvudentreprenörerna ABB (kontroll- och automationssystem), Andion (processanläggning), Grande (grundarbeten) och Wärtsilä (processanläggning för att göra biogasen flytande).

Scandinavian Biogas har de senaste åren gjort omfattande kommersiella investeringar för att bidra till ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle. Bolagets kärnaffär handlar om att sälja och producera förnybar energi i form av biogas. Ökad produktion, och därmed ökad tillväxt för bolaget, förutsätter investeringar, antingen i nya eller existerande anläggningar. Det gäller framför allt kapaciteten för att framställa flytande biogas. Bolaget har förutom Skogn anläggningar för biogas på flera platser i Sverige samt i Sydkorea.Källa: Scandinavian Biogas


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se