Nytt samarbete ökar beredskapen mot skogsbränder i Uppsala län


2020-08-19

 Gödseltunna med strålmunstycke ska hjälpa till att bekämpa skogsbrand.
Bild: Bertil Jansson
 Gödseltunna med strålmunstycke ska hjälpa till att bekämpa skogsbrand.

Lantbrukarnas gödseltunnor kommer snart att finnas i beredskap för brandbekämpning i Uppsala län. De kan bli en viktig resurs vid skogsbränder och kan användas på flera sätt - dels för att blötlägga terrängen längs brandgator, dels för att försörja räddningstjänstens slangsystem. För att bli effektiva måste gödseltunnorna förses med ett speciellt strålmunstycke och koppling. Länsförsäkringar Uppsala hjälper till med ett ekonomiskt stöd för inköp av tillbehören till de lantbrukskunder som har ställt sina gödseltunnor till förfogande. 

– Vi på Länsförsäkringar Uppsala vill vara med och begränsa skogsbränder och vi vet att gödseltunnorna kan göra stor skillnad. Att förhindra och stoppa en skogsbrand i tidigt skede och därmed undvika skador på skog, djur, människor och fastigheter är värt väldigt mycket, säger Susanne Fagerberg, försäkringsspecialist och naturskadesamordnare på Länsförsäkringar Uppsala.

Skogsbränder har blivit allt vanligare och kostar skogsägare och försäkringsbolag stora belopp. Länsförsäkringar Uppsala försäkrar en omfattande del av skogen och lantbruken i länet. Tillsammans med Maskinringen Mälardalen och Räddningstjänsterna i länet vill vi samordna så att förutsättningarna med resurser för insatser vid större skogsbränder förbättras.

Maskinringen Mälardalen är en viktig partner i detta samarbete. De har ett resursregister med cirka 15 gödseltunnor runt om i Uppsala län. Vid en påbörjad skogsbrand kan räddningstjänsterna ringa och avropa förare med gödseltunnor hos Maskinringen Mälardalen, som i sin tur kontaktar de lantbrukare/entreprenörer som är stationerade närmast branden.

– I och med Länsförsäkringar Uppsalas bidrag för inköp av material så kan denna lantbrukets dolda resurs nu nyttjas till fullo i Uppsala län. Räddningstjänsterna får i och med det både ökad kapacitet och flexibilitet vid släckning av skogsbränder. Det känns viktigt och roligt att vara delaktig i detta samarbete, säger Linda Jansson, vd på Maskinringen Mälardalen.

Gödseltunnorna kan fyllas snabbt och rymmer upp till 30 kubikmeter vatten, till skillnad från räddningstjänsternas tankbilar som rymmer cirka 10 kubikmeter. Strålen från gödseltunnan med munstycket kan nå upp till 30 meter och vattenbegjuta ytan bredvid den väg som räddningstjänsten vill använda som brandgata.

Rickard Westning, förbundschef vid Räddningstjänsten Enköping Håbo har samordnat de ansvariga på räddningstjänsterna runtom i länet och bekräftar att det är ett uppskattat initiativ och en värdefull förstärkning i händelse av skogsbrand. Det är enkla system som detta som också är hållbara över tid. Även Länsstyrelsen har informerats i denna samverkan.

– Att hjälpa till med ett ekonomiskt stöd som kan betala sig fort om en skogsbrand skulle inträffa känns bra och går helt i linje med vår vision om att skapa trygghet i vårt lokalsamhälle, avslutar Susanne Fagerberg.Källa. Länsförsäkringar Uppsala