Sveaskog förstärker på naturvårdssidan


2021-09-01


Den 1 september börjar Tommy Ek som naturvårdsstrateg på Sveaskog. Han kommer att förstärka bolaget med naturvårdskompetens. Tommy Ek kommer närmast från Naturvårdsverket där han arbetat som naturvårdshandläggare. Han har också varit sekreterare i Skogsutredningen.

Den nya inriktning Sveaskog arbetar efter är väldigt bra eftersom den är offensiv och betonar en ökad ambition och kvalitet i naturvårdsarbetet. Jag är särskilt glad att den så tydligt betonar samverkan med omvärlden, det är så jag trivs bäst med att jobba med naturvård, säger Tommy Ek.

Sveaskogs skogsbrukschef Fredrik Klang är mycket glad för rekryteringen:

– Tommy Ek kommer att bidra till att vidareutveckla arbetet för att nå ett hållbart skogsbruk och klimatanpassa skogen. Vi ser mycket fram emot att ta del av hans kunskap och erfarenhet.

– Sveaskog har sedan länge ett engagerat naturvårdsarbete, till exempel inrättandet av de 37 ekoparkerna över hela Sverige. De är världsunika men går såklart att förfina ytterligare utifrån de erfarenheter som dragits sedan de inrättades. Det jag främst lockats av är Sveaskogs vilja att utvecklas genom den nya inriktningen för de brukade skogarna, vattnet i skogen och naturvårdsskogarna. Det kommer att bidra till att förutsättningarna för den biologiska mångfalden förbättras, att skogen blir mer klimatanpassad och förhoppningsvis en förbättrad samverkan med exempelvis rennäring, naturvård och andra intressen i skogen. Jag ser det som inledningen på det paradigmskifte som skogsbruket och skogen behöver och är glad att Sveaskog har dessa ambitioner och dessutom så tydligt vill utvecklas i dialog med omvärlden, säger Tommy Ek.


Källa: Sveaskog