Pyrocell har startat sin produktion


2021-09-21

Pyrocellfabriken vid Kastet sågverk.
Bild: Setra
Pyrocellfabriken vid Kastet sågverk.

Nu är produktionen igång på Pyrocells anläggning i Gävle. I den nya och banbrytande fabriken omvandlas sågspån till bioolja.

Pyrocell, som ägs gemensamt av Setra och Preem, bildades 2018 utifrån affärsidén att producera bioolja från sågspån. Nu är produktionen på den banbrytande anläggningen igång – landets första pyrolysoljeanläggning för biodrivmedel.

– Det känns fantastiskt roligt att vi byggt en helt ny fabrik från grunden som nu är i drift. Den första oljan har producerats och vi är mycket stolta över anläggningen, säger Anders Wigstein, produktionschef på Pyrocell.

Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Där omvandlas sågspån, som är en restprodukt i Setras industriella process, till icke-fossil pyrolysolja. Pyrolysoljan förädlas därefter till förnybar diesel och bensin vid Preems raffinaderi i Lysekil.

– Pyrocell är en unik industrisatsning som möjliggör en hållbar värdekedja från skog till tank. Vi ersätter den fossila oljan och bidrar till ökad andel förnybart i drivmedel som ger lägre koldioxidutsläpp, säger Pontus Friberg, arbetande styrelseordförande i Pyrocell.

Anläggningen ska producera runt 25 000 ton icke-fossil pyrolysolja per år, motsvarande
cirka 17 000 personbilars årliga bränsleförbrukning.


Källa: Setra