Så minskar du risken för brand i skog och mark


2022-06-30

Bild: Länsförsäkringar Södermanland

De flesta bränder i skog och mark orsakas av människor. Anledningar till att det börjar brinna kan vara att någon varit oaktsam vid grillning eller eldning av gräs, blixtnedslag eller skogs- och markarbeten. Varje år brinner det 3000 – 4000 gånger i skog och mark i Sverige, enligt SMHI.

I ett varmare klimat ökar riskerna för torka och med det skogsbränder. Just nu är det höga temperaturer och torrt i skog och mark i Södermanland.

– Bränder kan orsakas av många saker. Alltifrån att grillplatser inte släckts ordentligt till att någon kastat en cigarettfimp i naturen. En gnista kan i torrt väder få förödande konsekvenser, säger Mårten Johansson, chef för skador företag på Länsförsäkringar Södermanland.

Det finns några saker som är bra att tänka på när det är torka och brandrisken är hög.


Tips för att undvika bränder:
• Grilla eller elda inte vid eldningsförbud, eller vid kraftig blåst. Håll koll på brandrisken till exempel genom MSB:s app Brandrisk ute.
• Har du en eldstad eller grill – ta reda på var du slänger askan i din kommun. Förvara askan i en aluminiumhink med lock innan du slänger den.
• Elda inte på tomten om det är torrt ute och särskilt inte om du har skog nära tomtgränsen. Lämna istället gräs och trädgårdsavfall till en återvinningscentral.
• Ha inte brännbart material närmare än en meter kring ditt hus.
• Har du ett inglasat uterum eller växthus? Var uppmärksam på att det vid hög temperatur finns risk för självantändning av till exempel grillkol eller glas som reflekterar.
• Var försiktig med material som används vid målning eller inoljning – det finns risk för självantändning.
• Ogräsbekämpa inte med gasolbrännare.
• Ha en vattentunna fylld med vatten, vattenslang och annan släckutrustning nära huset. Om du har god tillgång till vatten så kan du även blöta ner marken och hålla den fuktig kring huset.


Källa: Länsförsäkringar Södermanland