Södra lanserar ny högteknologisk timmerbil – styrs med VR


2023-01-13

Bild: Södra

En ny timmerbil utan kranhytt och styrd med virtual reality rullar just nu i Götaland. Den är resultatet av ett utvecklingsprojekt mellan Södra och leverantörerna Exte och Hiab för att öka säkerheten och samtidigt stärka effektiviteten. Projektet kommer utvärderas under 2023 och guida framtida investeringar.

Varje dygn transporterar Södra 50 000 ton skogsråvara till de egna massabruken och sågverken. Det innebär över 1000 tunga vägtransporter från medlemmarnas skogar, vilket till största del är rundvirke som transporteras på lastbil.

Södras ambition är en arbetsmiljö fri från skador och säkerhetsutvecklingen drivs bland annat framåt med hjälp av ny teknik. Därför har Södra nu, i samarbete med leverantörerna Exte och Hiab, tagit fram en timmerbil baserad på teknik som lever upp till ambitionen och utesluter flera riskfyllda moment, samtidigt som effektiviteten ökar.


Södras nya timmerbil styrs av VR
Den största förändringen i den nya timmerbilen: Kranhytten saknas och har blivit ersatt av en kamera. Kameran är kopplad till virtual reality, VR, vilket tillåter chauffören att styra kranen med hjälp av VR-glasögon. Chauffören behöver inte lämna sin lastbilshytt, utan kan i ställt nyttja VR-tekniken för god överblick och samtidigt eliminera riskmoment i arbetsvardagen.

Utöver detta har timmerbilen utrustats med fjärrutlösare av surrningsutrustningen samt fler bankar och stöttor än på en konventionell timmerbil. Detta gör lastningsarbetet snabbare, lastförankringen säkrare och ökar möjligheterna att få med mer virke i varje lass.

– Ett av Södras mål är att driva utvecklingen framåt gällande teknik, arbetssätt och inte minst säkerhet. Det är detta nya ekipage ett exempel på. Det kombinerar alla delar och det ska bli mycket intressant att följa projektet. Vi hoppas efter en tid kunna åka runt för att visa upp och förmedla erfarenheter till både interna och externa chaufförskollegor, säger Joel Persson, Chef Skogsteknik på Södra.


Södras VR-timmerbil testas fram till 2024
Den nya lastbilen körs nu tillsammans med övriga ekipage och de olika projektdelarna kommer utvärderas löpande fram till 2024, där ett av målen är att vidga initiativet. Kunskapen och erfarenhet från projektet kommer bidra till att styra vilka investeringar som görs i Södras egna timmerbilar i framtiden, men också för att driva på den tekniska utvecklingen hos åkerierna som samarbetar med Södra, där det i dag finns cirka 300 timmerbilar.

– Ekipaget kör nu rundved på västkusten med industrin i Värö som slutdestination. Efterhand som vi gör erfarenheter och hypoteser blir bekräftade kommer vi att använda oss den nya tekniken vid framtida inköp, säger Joel och lyfter den nya timmerbilstekniken som en lösning på en stor utmaning:

– Transportbranschen är i stort behov av nya chaufförer. Det utbildas bara hälften så många som behövs för att täcka behovet. Vi behöver erbjuda chaufförerna till de skogliga transporterna en säker och trygg arbetsplats och tillgång till ny teknik som underlättar arbetet. Därför är jag glad att vi tagit detta initiativ och är spänd på att följa det.


Källa: Södra