120 000 ton CO2 ska lagras genom skogsjordbruk


2023-01-17

STIHLs utökade partnerskap med Fairventures ska lagra CO2 genom skogsjordbruk.
Bild: STIHL/Fairventures
STIHLs utökade partnerskap med Fairventures ska lagra CO2 genom skogsjordbruk.

STIHL utökar sitt projektpartnerskap med organisationen Fairventures Worldwide. I Uganda och på den indonesiska ön Borneo kommer Fairventures, på uppdrag av STIHL, plantera träd som ska lagra cirka 120 000 ton CO2 under de kommande åren.

STIHL har varit med och stöttat Fairventures Worldwide med finansiering, utrustning och expertis sedan 2017. Fairventures hjälper jord- och lantbrukare i tropikerna att odla lokala trädarter och grödor, i redan nedbrutna och avskogade regnskogsområden. Skogsjordbruket ger inkomstkällor på både kort och medellång sikt från grödorna och timmerskördarna – utan att förstöra regnskogen eller uppmuntra ytterligare spridning av monokulturer, som exempelvis palmoljeplantager.

– Vi jobbar hårt för att nå målet att minska vårt globala koldioxidavtryck till noll, säger Dr. Michael Prochaska, STIHL Executive Board Member for Human Resources and Legal Affairs, och fortsätter:
– Genom att stödja Fairventures skogsprojekt kan vi motverka utsläpp som i dagsläget är oundvikliga, och därmed bidra med positiva förändringar för vårt klimat.


Första planteringsfasen i Uganda med 280 000 plantor
Inom ramen för det utökade partnerskapet har Fairventures valt ut ytterligare planteringsområden i Uganda och Borneo, där det kommer odlas fram till 2024. Den första planteringssäsongen i Uganda avslutades nyligen. I slutet av oktober hade omkring 270 000 plantor, som grott vid lokala trädplantskolor, planterats över ett område som översteg 139 hektar. Plantorna är snabbväxande trädslag, exempelvis musizi, som är redo att skördas efter cirka tio år och sedan kan användas inom träbyggnadssektorn. Totalt stöds 291 jord- och lantbrukare tack vare det nyodlade området i Uganda.

Förädling av plantorna för STIHL planteringen på Borneo pågår för tillfället. Mellan januari och juni 2023 ska cirka 60 000 plantor planteras över ett område på 75 hektar, i samarbete med omkring 100 jord- och lantbrukare.


Planteringsområden kommer att lagra cirka 120 000 ton CO2
Skogsjordbruksprojektet kommer att leda till lagring av cirka 120 000 ton CO2. Att sedan använda det avverkade virket till plywood kommer dessutom att skona träd av högre värde. Virkets låga vikt öppnar dessutom upp för nya, värdefulla användningsområden inom lättviktsteknik, såsom i flygplans- eller fordonsinredningar.

Fairventures utvecklar även andra tillämpningar. Inom byggsektorn kan modernt limträ av lättviktsträ ersätta miljöskadliga material som betong, stål och cement och möjliggöra långtidslagring av CO2.


– Vårt partnerskap med STIHL gynnar både människor och klimatet, säger Wolfgang Baum, projektledare och VD för Fairventures, och fortsätter:
– Det gör det möjligt för oss att utöka vår planteringsverksamhet, vilket innebär att vi kan stödja ännu fler jord- och lantbrukare i Uganda och Indonesien. Samtidigt kommer ännu mer CO2 att absorberas från luften och lagras i träden.

Trädens plantering och utveckling övervakas digitalt med hjälp av en app som kallas TREEO. Detta gör det möjligt att inte bara registrera platsen för varje planterat träd, men också att spåra tillväxt och beräkna CO2 som lagras i biomassan.


Källa: STIHL