Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Årets avverkning väntas bli något lägre än förra årets rekordavverkning


2022-09-27

Figur 1. Årlig bruttoavverkning 1950–2021 och prognos för 2022, miljoner skogskubikmeter.
Bild: Skogsstyrelsen
Figur 1. Årlig bruttoavverkning 1950–2021 och prognos för 2022, miljoner skogskubikmeter.

Årets bruttoavverkning i svenska skogar beräknas bli något lägre än rekordåret 2021. Detta visar en ny prognos från Skogsstyrelsen.

Bruttoavverkningen 2021 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 96,6 miljoner skogskubikmeter. Med undantag från stormen Gudrun 2005 har den svenska avverkningen aldrig varit större. Årets avverkning bedöms enligt Skogsstyrelsens prognos minska något till cirka 96 miljoner skogskubikmeter. Den uppskattade minskningen förklaras av förändrad produktion i den virkesförbrukande skogsindustrin och förändrad nettoimport av rundvirke.

Avverkningen av sågtimmer bedöms minska som en effekt av att årets produktion av sågade trävaror väntas bli 4 procent lägre än under 2021. Avverkningen av massaved bedöms i stället öka med 5 procent som en följd av att skogsindustrins produktion av massa väntas bli högre i år. Avverkningen bedöms också öka något som en följd av en minskad nettoimport av rundvirke. Nettoimporten bedöms minska med 8 procent då exporten av rundvirke väntas bli högre i år än 2021. Sammantaget innebär dessa förändringar att årets avverkning väntas bli något lägre än 2021.

Skogsstyrelsen redovisade nyligen statistik om att arealen anmälningar och tillstånd för föryngringsavverkning hittills i år minskat med 20 procent. Den prognos över årets totala bruttoavverkning som vi presenterar här, innebär att Skogsstyrelsen bedömer att bruttoavverkningen inte kommer minska i samma omfattning som den anmälda arealen. Detta är möjligt eftersom många företag normalt har en mängd objekt anmälda som man planerar att avverka under en längre period.


Regional avverkningsstatistik
Den länsvisa avverkningsstatistiken är nu uppdaterad med statistik för perioden 2019–2021. Denna statistik visar att Västerbottens län utgör det län där avverkningen är störst. Omkring 9 procent (8,8 miljoner skogskubikmeter) av den svenska avverkningen sker i Västerbottens län. Västerbottens län följs av Västra Götalands län där i genomsnitt 8,2 miljoner skogskubikmeter avverkas per år.


Källa: Skogsstyrelsen

Tipsa en vän Skriv ut


Mest lästa

DasaTole Verktyg

riga-wood_360x250
Industrinät
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se