Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Skogsnäringens forskningsagenda stärker Sveriges position som föregångare i omställningen


2023-01-13

Bild: Johnér Bildbyrå

Sverige är en av världens fem största exportörer av skogsbaserade produkter. Svenskt skogsbruk och skogsindustri är världsledande inom flera forskningsområden. Nu har forskare och industri identifierat områden som ska stärka en fortsatt stark utveckling som möjliggör omställningen till ett cirkulärt biobaserat samhälle.

Skogsnäringens forskningsagenda är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Agendan, som lanseras under konferensen Forskningsagendans dag den 12 januari, har tagits fram av skogsnäringen och forskarsamhället i samverkan. Ett hundratal personer har bidragit aktivt genom workshops, referensgrupper och arbetsmöten.

– Skogen spelar en viktig roll i att lösa flera av samhällets stora utmaningar och står i dag högt upp på många olika önskelistor. Det är därför avgörande att vi fortsätter att utveckla skogsbruket och skapar största möjliga nytta av skogsråvaran. En gemensam forskningsagenda kommer bidra till detta och stärka skogens bidrag till såväl skogsägaren som samhället, säger Lotta Lyrå, vd Södra.

– Vi har i Sverige kommit till en punkt där vi sannolikt nått taket för hur mycket råvara vi kan få ut ur skogen, i alla fall av timmer och massaved. I ett sådant scenario blir det allt viktigare att öka förädlingsgraden av det vi förfogar över, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.

– Svensk skogsnäring har fantastiska möjligheter att kraftfullt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Genom ökade investeringar i forskning kan existerande processer och produkter utvecklas och kompletteras med ny konkurrenskraftig teknik, samt nya produkter och material ta vår världsledande skogsindustri in i framtiden, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna.

I agendan beskrivs viktiga forskningsfrågor för skog och skogsråvara, trä och träprocesser samt fiberbaserade produkter och bioraffinaderier.

Marie Johansson, senior forskare på RISE, har lett arbetet inom området trä och träprocesser:
– Att använda trä i långlivade produkter som byggnader är grunden för nyttjandet av vår bioråvara, och en förutsättning för att vi ska åstadkomma den nödvändiga gröna omställningen. Forskningsinsatser behövs för att öka resurseffektiviteten ytterligare och möjliggöra fler biobaserade material samt energi, men också för att skapa system för ökad livslängd och en högre grad av återbruk i den redan byggda miljön, säger Marie Johansson.

– Med agendan som utgångspunkt kan vi föra en dialog med forskningsfinansiärer och beslutsfattare både i Sverige och internationellt. En gemensam agenda gör också att vi snabbare kan få till gränsöverskridande forskningssamarbeten med hög akademisk nivå, som gör global nytta och som främjar en resurseffektiv användning av råvara och energi, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna.


Källa: Skogsindustrierna

Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästaTole Verktyg

Baxi

Bamseprodukter

bamseprodukter-skyddaklader

Markusson360 grader skog


Industrinät

Skogshubben

Interagro Side
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se