Skadorna blir fler – hotet mot skogen ökar


2022-05-23

Skada efter sork.
Bild: Magnus Martinsson, Skogsstyrelsen
Skada efter sork.

Skogsstyrelsen får allt fler signaler om att sorkar just nu orsakar omfattande skador på skogsplanteringar i landets norra delar. Både tall och gran påverkas och ofta dör träden efter gnagskadorna. Skogsägare i området uppmanas nu att se över planteringar som är fem år eller yngre.

– Åtskilliga skogsplanteringar har skadats och rapporterna om nya sorkskador fortsätter strömma in. Många skogsägare vet ännu inte om att plantorna blivit sorkmat och behöver snabbt ut och titta till sina planteringar och kontakta sitt försäkringsbolag, säger Tobias Gramner, skadesamordnare, region Nord, Skogsstyrelsen.

Rapporter om skador kommer från Västernorrland, Jämtland, Västerbotten- och södra Norrbottens län.

Vid omfattande skador kan skogsägaren tvingas göra om hela planteringen eller hjälpplantera i vissa områden, eftersom lagen säger att man behöver ha en viss täthet när man återplanterar efter en avverkning.


Drabbade skogsägare kan få hjälp
De skogsägare som vill ha hjälp med skadebesiktning kan läsa mer om hur Skogsstyrelsen kan hjälpa till på skogsstyrelsen.se. Skogsägare som upptäcker sorkskador ska i första hand kontakta försäkringsbolaget först för att kontrollera om försäkringen omfattar skador av sork.

Rapporterna som kommer in till Skogsstyrelsen talar om en hel del tall- och granplanteringar som har blivit rena skafferiet för sorken, främst då åkersorken. Vintern har bjudit på ett snötäcke som gynnar gnagaren som uteslutande lever på växter och växtdelar. Det är framför allt upp till fem år gamla planteringar som är mest intressanta för gnagaren och det är även där som den gör mest skada. Även vuxna träd kan gnagas, men de brukar klara sig.


Så känner du igen en sorkskada
Sorkskador är lättast att upptäcka när snön tinat bort innan det börjar grönska. Sorken gnager på barken och tänderna lämnar parallella spår. Den äter också gärna skott. Små plantor kan till och med vara helt avbitna och uppätna, med en sned snittyta på den lilla pinne som eventuellt står kvar.

En angripen tall klarar sig sällan medan granplantor är tåligare och ofta överlever ett angrepp.


Källa: Skogsstyrelsen

Skriv ut






Mest lästa











Dasa

Tole Verktyg







Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se