Skåne i topp när Svefa publicerar ny statistik avseende skogsfastighetsprisernas utveckling


2021-06-09

Skog i Mariannelund.
Bild: marcelkessler/Pixabay
Skog i Mariannelund.

Färsk statistik från Svefa avseende prisutvecklingen för skogsfastigheter visar att priserna stigit med i genomsnitt 3,8 procent under 2020. Högst har prisuppgången varit i Skåne län med 10,6 procent följt av Blekinge län och Hallands län med 7,9 respektive 7,7 procent. Inget län har haft en negativ prisutveckling.

Stockholm toppar fortfarande Svefas Skogsfastighetsindex men det är Skåne som är årets mest positiva utropstecken och har enligt Svefas skogsfastighetsindex avancerat på listan och ligger nu på tredje plats.

Transaktionsvolymen för skogsfastigheter har under 2020 ökat med 10 procent för riket som helhet jämfört med föregående år. Volymförändringen ser emellertid olika ut för olika landsdelar. I södra Sverige visar transaktionsvolymen en ökning om 19 procent till en ny rekordnivå sedan föregående period.

I mellersta Sverige har transaktionsvolymen ökat 16 procent och även där nått en ny rekordnivå jämfört med föregående period. I norra Sverige noterar vi en nedgång i transaktionsvolym med 10 procent jämfört med föregående års uppgång om hela 25 procent.

– Även om fjolåret var ett år präglat av pandemin och de mycket negativa effekterna som Corona haft på både på den globala och den svenska ekonomin kan vi konstatera att de svenska skogsfastighetspriserna är stabila. Trots utmaningarna med insektsangrepp och pandemi är skogsfastigheter fortsatt ett mycket intressant investeringsalternativ. Vilket avspeglar sig i transaktionsvolymen som har ökat med 10 procent under 2020, säger Paul Nord, Affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.


Bakgrund - Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog
Rapporten gavs ut första gången 2011 och innehåller analyser för samtliga län i Sverige och årets rapport beskriver bedömda värden avseende den skogliga fastighetsmarknaden i mars 2021.


Källa: Svefa


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se